Header image

Citate extrase din înțelepciunea Sfinților Părinți

10:30, vineri, 26 octombrie, 2012 |

Hristos a venit mijlocitor pentru tine, pentru a te chema pe tine cel pierdut şi rănit ca să-ţi întoarcă chipul cel neprihănit al lui Adam. (Sf. Macarie al Egiptului)

Scopul venirii lui Hristos a fost acela ca încă de aici să-i dea sufletului omenesc viaţa Duhului Său.
(Sf. Macarie cel Mare)

Învierea lui Hristos s-a făcut viaţă şi vindecare de patimi pentru cei ce cred în El, ca ei să vieţuiască în Domnul şi să aducă rodul adevărului. (Avva Isaia)

În această zi Preamăritul Hristos a fost chemat din morţi, la care se alipise. În această zi El a învins acul morţii, a zdrobit temniţele iadului întunecat, a dăruit liberate sufletelor. În această zi, ieşind din mormânt, El li s-a arătat oamenilor, pentru care s-a născut şi a murit şi s-a sculat din morţi, pentru ca noi, renăscuţi şi eliberaţi de moarte, să fim răpiţi cu “Domnul” Biruitorul. În această zi marele şi luminosul cin îngeresc s-a umplut de bucurie, cântând cântare de triumf. (Sf. Grigorie Teologul)

Pentru oaia cea pierdută bunătatea Ta fu aplecată spre lăcaşul morţilor, şi Tu ai tras-o pe ea din hotarele morţii chinuitoare, care n-a îndrăznit să se opună Ţie. (Sf. Grigore de Nyssa)

Ziua ÎnvieriiDomnului nostru Iisus Hristos – este temelia lumii, începutul împăcării, încetarea, distrugerea morţii, înfrângerea diavolului. (Sf. Ioan Gură de Aur)

Frumuseţea Ta, Stăpâne Hristoase, este de netâlcuit, măreţia negrăită, slava – mai presus de minte şi de cuvânt. Fiinţa Ta, bunătatea şi blândeţea întrece înţelegerea pământenilor. (Cuviosul Simeon Noul Teolog)

Tu, Hristoase, – Împărăţie Cerească, Tu – Pământ al celor blânzi, Tu – Rai plin de verdeaţă, Tu – Cămară Dumnezeiască, Tu – Taină negrăită, Tu – Masă pentru toţi, Tu – Pâinea vieţii, Tu – Băutură nouă, Tu – Potir cu apă şi Apa vieţii, Tu pentru fiecare sfânt – Făclie nestinsă, Tu – şi Haină, şi Cunună şi Împărţitor al cununilor, Tu – Încântare şi Împăcare, Tu – Desfătare şi Slavă, Tu – Veselie şi Bucurie. (Cuv. Simeon Noul Teolog).

Contact Form Powered By : XYZScripts.com