Header image

Familia creștină – laborator de virtuți creștine, prin care omul se apropie de Dumnezeu

9:33, marți, 11 aprilie, 2017 | Cuvinte-cheie: , ,

Familia este un organism în care se dezvoltă dragostea între soți, precum și celelelte virtuți creștine prin care omul se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat după asemănarea Lui. Una din căile pe care le pune biserica la îndemâna credincioșilor este pentru a ajunge la asemănarea cu El.

Familia creștină se întemiază prin taina Cununiei, adică prin căsătorie sau unire  conjugală liberă dintre un bărbat și o  femeie, cu binecuvântarea lui Dumnezeu în fața sfântului altar, potrivit poruncii Creatorului, Care a zis: ,,Pentru aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup” (Facere 2,24; Matei 19,5; Efeseni 5,31). Nu  este o familie creștină o familie care  nu îndeplinește aceste condiții obligatorii.

Ce trebuie să facă o familie creștină? Să fie întemeiată prin unirea sinceră și statornică dintre cei doi soți, cum ne învață Sf. Apostol Pavel: Fiecare să aibă femeia sa și fiecare femeie să aibă bărbatul său (I Corinteni 7,2).

În creștinism este interzisă bigamia și trigamia, adică libertatea unui bărbat dea avea două sau mai multe femei, întrucât femeia este egală cu bărbatul înaintea lui Dumnezeu. Dacă familia creștină păstrează cu sfințenie dreapta credință și este iubitoare de Dumnezeu, de rugăciune, de biserică și de toate cele sfinte, ea formează cea mai tare cetate și obște duhovnicească de pe pământ. Iar familia ruptă de Biserica Ortodoxă și robită de păcate grele, desfrâul, uciderea de copii, înjurăturile, ura și furtul, este o casă a iadului, prăvălie a diavolilor și povară a societății. O asemenea familie bolnavă ucide viața adevărată pe pământ, naște și crește copii răi, necredincioși și ucigași, și poate îmbolnăvi pe toți cei din jur.

Preoții sunt datori să facă rugăciuni speciale către Dumnezeu  și Maica Domnului pentru binecuvântarea căsătoriei fiilor lor duhovnicești, ca și pentru hotărârea lor în viață.

Tinerii carevor să se căsătorească unul cu altul trebuie să trăiască în desăvârșită feciorie și înfrânare până după cununia religioasă, știind că dacă săvârșesc păcate trupești, sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie, mânie pe Dumnezeu prin păcatul desfrânării, le merge rău în căsnicie și nu vor avea pace duhovnicească în familie.

Hainele albe la miri sunt semn al nevinovăției și al fecioriei lor, iar coroanele  pe cap sunt semn că cei doi tineri, asemenea împăraților, au biruit patimile tinereții, adică pofta desfrânării și au ajuns biruitori asupra trupului și asupra diavolului, în fața sfântului altar.

Teologia morală învață că familia trebuie să aibă trăsături fundamentale creștine care sânt unitatea și indisolubilitatea.

În cadrul familiei, un bărbat nu poate avea decât o singură femeie, poligamia nefiind admisă de către biserică, deoarece Dumnezeu pentru un bărbat a creat o singură femeie, nu mai multe, dar musulmanii pot avea mai multe femei, deoarece ei au o altă religie și un alt mod de viață.

Familia se constitue prin căsătorie, adică legătură prin bună voie și pentru toată viața dintre un bărbat și o femeie.

Atmosfera în familie trebuie să fie bună, prietenoasă, luminoasă. Într-un cuvânt, o familie adevărată, dacă este așa, atunci primește câte un copil, câte o luminiță de zâmbete și fericire.

Scopul acestei familii creștine este perpetuarea neamului omenesc, ajutorul reciproc, evitarea desfrânării care este un mare păcat înaintea lui Dumnezeu, și, mai ales, comuniunea într-o iubire a celor doi care-și transmit reciproc darurile specifice fiecărui.

Avortul, divorțul, fuga permanentă după plăceri, aventurile, care, de fapt, sunt o sete și o goană după ,,gol” sau după ,,nimic”. Aceștia sunt dușmanii căsătoriei și ai vieții sociale.

                                                                                 Andrian Cebanovschi

                                                                                Parohia Recea, r-nul Râșcani

Biserica ,,Nașterea Maicii Domnului”

Contact Form Powered By : XYZScripts.com