Header image

Întâistătătorul a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Naşterea Domnului”

7:31, luni, 30 septembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

Şi în această Duminică Vlădica Vladimir s-a rugat în mijlocul credincioşilor la Catedrala Mitropolitană din Chişinău, săvârşind Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi avându-i în calitate de coslujitori pe preoţii locaşului de închinăciune.

Nenumăraţii enoriaşi au luat aminte alături de Întâistătător Adevărul nemuritor al Evangheliei şi s-au rugat Domnului pentru bună înţelegere, linişte şi pace între semeni.

Ascultând predica, dreptmăritorii creştini au primit întărire duhovnicească şi îndemn de viaţă întru Domnul, cu nădejdea mântuirii.

Urmând exemplul Înalt Prea Sfinţiei Sale, toţi cei prezenţi au plecat genunchii în umilinţă şi recunoştinţă faţă Atotţiitorul Dumnezeu pentru nemărginita Sa mărinimie şi dragoste curată faţă de neamul omenesc, după care au primit binecuvântarea arhierească, întorcându-se împăcaţi la casele lor.

sursa mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com