Header image

Liturghie arhierească la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca în Duminica a doua din Postul Mare

18:20, duminică, 31 martie, 2013 |

Duminica a doua a Sfîntului și Marelui Post se numește și Duminica Sfîntului Grigorie Palama, încă din anul 1368, cînd a fost canonizat Sfîntul Ierarh. A fost unul din cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe. El învăța pe toți adevărul că sfinții mult-rugători și smeriți, cînd Dumnezeu voiește, pot vedea încă din viața aceasta pămîntească slava sau lumina Împărăției cerurilor, care este lumina necreată și veșnică.

Această lumină s-a arătat Sfinților Apostoli Petru, Iacov și Ioan la Schimbarea la Față a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos pe Muntele Tabor (Matei 17, 1-9; Marcu 9, 1-9; Luca 9, 27-36), ea fiind harul Preasfintei Treimi împărtășit îngerilor și sfinților, ca lumină, pace și bucurie. Învățătura Sfîntului Grigorie Palama bazată pe Sfînta Scriptură, pe scrierile și experiența Sfinților Bisericii este o notă specifică Ortodoxiei, apărată puternic de curentul isihast din secolul al XIV-lea împotriva teologiei raționaliste și reducționiste scolastice.

În această Duminică, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca, r. Ocniţa. Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat cu multă căldură de slujitorii sfîntului așezămînt, obștea monahală în frunte cu Preacuvioasa Maică Stareță, Egumena Eufrosinia (Peșterean), și mulțimea închinătorilor.

La final, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a îndemnat preacuvioasele maici, pelerinii și închinătorii la trăirea intensă a dreptei credințe, la curățirea sufletului prin post rugăciune fierbinte și milostenie, ca, avîndu-l rugător, îndrumător și mijlocitor pe Sfîntul Ierarh Grigorie Palama, să ne învrednicim încă din această viață de cercetarea luminii harului îndumnezeitor al Preasfintei Treimi.

Sursa: http://www.eparhia-edinet.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com