Header image

Liturghie praznicală la catedrala episcopală din orașul Ungheni

23:27, sâmbătă, 15 februarie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

15 Februarie 2014. Cînd Biserica Ortodoxă face pomenirea Întîmpinării Domnului Nostru Iisus Hristos, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Cnz. Alexandru Nevschi” din oraşul Ungheni.

     În dimineaţa zilei, Preasfinţia Sa, a fost întîmpinat de soborul de preoţi slujitori şi enoriaşii catedralei.

        La începutul Sfintei Liturghii, candidatul înaintat spre hirotonie în treapta de diacon, tînărul Gheorghe VACARAŞ a fost trecut prin treptele clerului inferior pînă la treapta de ipodiacon.

     Alături de Preasfinţia Sa, au coliturghisit soborul preoţilor şi diaconilor slujitori ai catedralei, iar ca oaspete a fost prezent Proteiereul Mitrofor Nicolae OLARU, care a venit să participe la hirotonia fiului Său diaconului Marcel OLARU, candidat în treapta de preot.

     În cadrul Sfintei Liturghii  după citirea pericopei evanghelice, Ierarhul a vorbit credincioşilor catedralei despre  istoria sărbătorii dar mai ales despre simbolizmul şi semnificaţia raportată la viaţa noastră de zi cu zi, căci „Toate sunt ale lui Dumnezeu, toate sunt primite în dar de către om, şi intrînd în această teologie a darului, a dragostei mai cu seamă, omul primind totul de la Dumnezeu, este chemat să dăruiască totul lui Dumnezeu, să se dăruiască pe sine lui Dumnezeu precum Dumnezeu se dăruieşte pe Sine în totalitate fiecărei fiinţe umane. Acesta este sensul îmbisericirii noastre” iar ca un îndemn către creştini, şi mai ales faţă de cei căsătoriţi, Presfinţia Sa, ca un părinte iubitor le-a vorbit despre necesitatea abţinerii în perioadele oprite de biserică „că femeia dupa ce naşte, pînă la 40 de zile, să nu se apropie de bărbatul ei şi să nu intre în biserică, fiindcă cele ce îndrăznesc să calce aceste orînduieli fac mari păcate; deoarece copiii care se zămislesc din aceste femei se nasc orbi, miopi, rahitici, cu picioarele moi, cu nervi slăbiţi, cu sînge stricat, cu bube şi buboaie înveninate; iar în viaţa aceasta acei copii nu au nici o fericire. Să-şi aducă aminte fiecare femeie şi bărbaţii chiar să nu se lase ispitiţi de satana de a călca aceste orînduieli, fiindcă îi va urmări blestemul dumnezeiesc şi vor avea pagube de tot felul în viaţa aceasta, iar dincolo, chinurile veşnice. De aceea este bine ca în timpul acesta, precum şi în timpul perioadei lunare a femeii, în duminici şi sărbători, bărbatul să aibă pat separat, precum şi în posturi şi sărbători cînd vor să se împărtăşească. Această măsură de curăţenie este pentru toţi şi vai de cei ce nu o respectă, fiindca vor plăti cu vîrf şi îndesat chiar în viaţa aceasta, cheltuind cu copiii pe la doctori şi umblînd cu ei în braţe din spital în spital ca să-şi vadă neînfrînarea şi să-şi aducă aminte de păcatele lor. Iată ce mare învăţătura aţi putut afla astăzi din Sfînta Evanghelie.”

    După cîntarea Heruvimică candidatul la hirotonie în treapta de preot, diaconul Marcel OLARU, absolvent al Academiei de Teologie din Chişinău, a primit taina preoţiei iar după canonul Euharistic, ipodiaconul Gheorghe VACARAŞ, absolvent al Facultăţii de Teologie din cadrul universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi România, a fost Sfinţit în treapta de Diacon.

     După încheierea Sfintei Liturghii, Arhiereul, a felicitat noii hirotoniţi, cu ocazia primirii acestei mari taine dar în special a felicitat nou sfinţitul în treapta de preot, iereul Marcel OLARU împreună cu fratele său geamăn, Nicolae care din pronie Dumnezeiască astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere, după care Chiriarhul a  ţinut un cuvînt de învăţătură pentru cei hirotoniţi „Preotul trebuie să experimenteze singur şi puterea credinţei, şi dulceaţa rugăciunii, şi iertarea greşelilor, chiar şi atunci când acesta nu reuşeşte, şi necazurile sufleteşti, când vin, şi mângâierile binefăcătoare, pentru ca atunci când se roagă lui Dumnezeu pentru credincioşi să poată spune: „Dă-le, Doamne, binele pe care mi-l dai mereu mie, nevrednicului”. Toate să le ceară din proprie experienţă.”

     La final noii hirotoniţi au mulţumit Preasfinţitului, pentru încrederea acordată şi pentru răspunderea pe care şi-a asumat-o prin Sfinţirea lor.

Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com