Header image

Mitropolia Moldovei – cronica evenimentelor 2007-2012 : Album Foto cu comentarii

0:41, marți, 11 decembrie, 2012 |

UN ALBUM FOTO ANIVERSAR PENTRU CEI INTERESAȚI DE VIAȚA BISERICII ORTODOXE DIN REPUBLICA MOLDOVA! 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, propunem pentru cei interesați de viața Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, un minunat Album Foto cu comentarii, în care au fost reflectate principalele evenimente din cuprinsul Mitropoliei Moldovei în anii 2007-2012 .

Mitropolia Moldovei – cronica evenimentelor 2007-2012, această apariţie editorială a fost prilejuită de aniversarea a 60-a din ziua naşterii ÎPS Mitropolit Vladimir.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții:

Mitropolia Moldovei – cronica evenimentelor 2007-2012 : Fotoalbum / Octavian Moșin, Mihail Bortă ; Mitropolia Moldovei. – Ch. : Pontos, 2012 (Tipogr. Europress). – 196 p. : fot. 500 ex. ISBN 978-9975-51-377-7

Cartea poate fi procurată la Magazinul Bisericesc din curtea Mitropoliei, sau la biserica „Întâmpinarea Domnului” a Universității de Stat din Moldova.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com