Header image

Noaptea Învierii la mănăstirea Saharna

„Acum toate s-au umplut de lumină: şi cerul, şi pământul, şi cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit”

Să sărbătorim Sfintele Paşti cu Hristos, bucurându-ne de darul Învierii Lui, care este şi învierea noastră.
Să-I urmăm şi să trăim potrivit poruncilor Sale, pentru că El este gata să ne învieze şi pe noi „în ziua cea de apoi” (In 6, 39), dacă vom crede cu tărie în El!
Credința în Hristos, nădejdea în ajutorul Său și dragostea pentru toți oamenii să ne fie întreitul veșmânt care să ne apere de tot răul!
Fie ca şi în anul acesta să simţim în Sărbătoare nu numai lumina soarelui, dar şi strălucirea Celui ce a făcut soarele, şi să cântăm laolaltă:

Hristos a Înviat!

Cu dragoste în Hristos cel înviat,
Ieromonahul Iuvenalie Ghervas
secretarul Sfintei Mănăstiri Saharna

Contact Form Powered By : XYZScripts.com