Header image

O familie sănătoasă e cea unde-n capul mesei va sta Legea Domnului, adică DRAGOSTEA

23:32, miercuri, 15 martie, 2017 | Cuvinte-cheie: , ,

Familia este nucleul societății. Asta ne vorbeau profesorii la facultate încercînd să ne învețe modul de reglemetnare a relațiilor sociale dintre membrii familiei. Da, lumea juriștilor e foarte pragmatică, deoarece atenția este axată asupra lumii materiale în aspectul cauză-efect.

Necesitata identificării cauzei oricărei fenomen întîlnit în experența profesională, m-a făcut să înțeleg aspecte dincolo de lumea materială și anume că o relație între două persoane unde nu există Dumezeu e sortită eșecului. De ce? E simplu – pentru că în astfel de relații prevalează propriul ”EU” și nu Dragostea.

Satisfacerea propriului orgoliu în esență e mîndria manifestată sub diferite forme: fie prin dorința de a obține un statu social, fie prin dorința de obține o siguranță materială sau socială, fie prin urmărirea unui trai material asigurat, fie prin dorința de a fi în rînd cu lumea, crezînd cu naivitate că o căsnicie e soluție tuturor problemelor.

Doar o căsnicie din dragoste curată, unde-n capul mesei stă Legea Domnului e fundamentul unei familii sănătoase. Iar familia sănătoasă e salvarea societății.

S-ar putea cineva nedumerit să se întrebe: de ce e atît de importantîă Legea Domnului?  Răspunsul îl găsim în Sfînta Scriptură: ”Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este împlinirea Legii…”.

Cea mai mare forță în lume e Dragostea. Ea e cea care crează, regenerează, desăvîrșește. Nu în zadar Noul Testamentu ne definește noțiunea de dragoste: ”Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se umflă de mîndrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndește la rău, nu se bucură de nelegiuiri, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.”.

Respectiv, doar o familie creată din dragoste adevărată de regulă e rezistentă în fața greutăților.

Pare absurd, dar încercați să analizați la nivel psihologic. Cîte greutăți, neînțelegeri devin fleacuri cînd renunțați la propriul orgoliu. Brusc totul devine atît de simplu, clar și ușor. Și chiar dacă la prima vedere cineva se simte triumfător pentru că celălalt a renunțat la propriul ”EU” și a cedat, în esență cel dintîi va fi cel care va suferi. Triumful său va dura cît durează o bulină de săpun, urmată apoi de neîmplinire, tristețe și pustietate sufletească și asta în pofida faptului că a obținut ce a dorit (bani, bunuri, statut social, publicitatea dorită ș.a.).

Juriștii adesea operează cu noțiunile de: ”efect de lungă durată” și ”efect de scurtă durată”. Păi iată, satisfacerea propriului orgoliu, de regulă produce un soi de bucurie de scurtă durată, urmată apoi de nemulțumiri, supărări și frustări, de lungă durată, adesea pe fondal gol. Pe cînd renunțarea la propriul ”EU” de regulă produce o tristețe de scurtă durată, cauzată de unele pierderi lumești (bani, bunuri, statut social ș.a.), fie din cauza apariției unor greutăți materiale de moment, însă ulterior e urmată de libertatea interioară și pacea sufletească, care permite individului să găsească noi oportunități întru soluționarea greutăților existente.

Posibil abordarea respectivă ar putea deranja pe cineva, dar vorbesc reieșind din experiența profesională. Regret să văd frustările oamenilor adesea generate de propriul ”EU”, regret să văd copii suferind din cauza că părinții săi, fiind în ceartă, vor să demonstreze nu știu ce și  nu știu cui, regret să văd indiferența între oameni.

În contextul celor expuse, o societate sănătoasă și armonioasă poate exista în cazul în care vom avea familii sănătoase cu copii educați. Iar o familie sănătoasă e cea unde-n capul mesei va sta Legea Domnului, adică DRAGOSTEA.

Și într-un final am să vă zic următoarele:

Hei, prietene, privește!

Forța Cerului Senin

Ce-ți dă viață, sănătate:

Să trăiești iarăși din plin.

Hei, prietene, privește!

Forța Cerului Senin

Regăsită în blîndețea

Ochilor celor cuminți.

Elena Drăgici

Contact Form Powered By : XYZScripts.com