Header image

Orice credinţă mântuieşte? – Sectanţii se mântuiesc?

18:53, duminică, 17 august, 2014 | Cuvinte-cheie: , , ,

Orice credință mântuiește? Sectanții se mântuiesc? Nu. Dacă orice credință ar mântui, dacă budhismul, islamismul, iudaismul, animismul, mormonismul, iehovismul și orice altă credință ar fi la fel înaintea lui Dumnezeu, nu era nevoie să vină Hristos.

Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16).

Iată deci, din Cuvântul lui Dumnezeu, că cine nu crede în El piere. Și doar cel ce crede în El are viața veșnică. Deci, repetăm, cei ce nu cred în Hristos se osândesc. Desigur, vorbim aici despre cei ce au auzit de Hristos și nu L-au primit, căci cei care n-au auzit de El se vor judeca după cum au fost judecați cei dinainte de venirea Sa.

Dar sectanții nu cred și ei în Hristos? Doar mereu declară că Îl iubesc foarte mult.

Nu. Ei nu cred în Hristos, ci în imaginea falsă pe care și-o fac despre El.

Hristos este Adevărul, și cel care vrea să Îl iubească pe Hristos trebuie să învețe a iubi Adevărul. Cel care iubește imagini false este pur și simplu idolatru; și nu poate fi numit creștin. Sectanții sunt idolatri.

Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește (Ioan 14, 21).

Or, sectele nu au toate poruncile lui Hristos, și nici pe cele pe care le au nu le păzesc. Și de vreme ce sectanții nu au învățătura adevărată despre Hristos și credința pe care El a dat-o pentru mântuirea lumii, ei sunt în minciună. Iar minciuna nu mântuiește, ci duce la moartea veșnică. Să nu uităm că Hristos este Adevărul!

Deci nu poate fi părtășie între Adevăr și minciună, nici nu se poate mântui cineva ,,în Hristos” prin minciună. Și nici nu poate avea pe Hristos cel ce trăiește în minciună.

Dar fără de Hristos nu este mântuire?

Nu. Cel care crede că există mântuire în afară de Hristos este păgân, indiferent din ce cult face parte, dar în nici un caz creștin.

Creștinii sunt ucenicii lui Hristos,cei care cunosc învățăturile Lui și luptă pentru a învăța și să trăiască după ele. Creștinii sunt cei care cred cu tărie că Hristos este Calea, Adevărul și Viața și că nimeni nu ajunge la Dumnezeu decât prin El.

Creștinii sunt cei care cred că nu este alt nume dat oamenilor în care să fie mântuire decât numele cel sfânt al lui Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru.

De ce a venit Hristos? Pentru mântuirea noastră.

De ce a propovăduit Hristos? Pentru mântuirea noastră.

De ce și-a întărit Hristos cuvântul cu mărturia a nenumărate minuni? Pentru mântuirea noastră.

De ce s-a jertfit Hristos? Pentru mântuirea noastră?
Insulte, batjocuri, bătăi, scuipări, chinuri și nedreaptă judecată, de ce a răbdat Hristos? Pentru mântuirea noastră.

De ce a curs sângele lui Hristos în țărâna și praful Țării Sfinte? Pentru mântuirea noastră.

De ce a murit Hristos pe cruce? Pentru mântuirea noastră.

De ce a răbdat Hristos îngropare ca un mort oarecare? Pentru mântuirea noastră.

De ce S-a pogorât Hristos la iad? Pentru mântuirea noastră.

De ce a Înviat Hristos? Pentru mântuirea noastră.

De ce Hristos S-a înălțat la ceruri cu trupul Său omenesc, și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu? Pentru mântuirea noastră.

Toate acestea sunt adevăruri elementare ale credinței creștine, pe care oricine trebuie să le știe. De ce le-am repetat? Ca să le amintesc celor ce pun întrebări necugetate.

De vreme ce Hristos a făcut toate acestea pentru mântuirea noastră, înseamnă că fără ele și fără Hristos nu ne putem mântui.

Deci nici una din religiile păgâne nu mântuiește.

Cum, va întreba cineva mai slab în credință, cum să se ducă în iad atâta mulțime de oameni și să se mântuiască doar o parte din cele câteva sute de miloane de ortodocși (care la rândul lor sunt fideli credinței lor)?

Așa bine: precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvin, pentru aceasta vrednici fiind de moartea veșnică (Romani 1, 28-32); și nu e de mirare că atâția oameni aleg drumul spre iad, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pieire, și mulți sunt cei care o află, și stâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei care o află (Matei 7, 13-14).

Desigur, aceste cuvinte sună atât de înfricoșător, încât mulți oameni se grăbesc să le respingă. Dar dacă nu vrem să credem Adevărul, nu înseamnă că Adevărul se schimbă, ci doar că ne înșelăm pe noi înșine și ne lansăm pe drumul pieirii.

Fie că ne place, fie că nu, acesta este Adevărul:

În afara Bisericii lui Hristos nu există mântuire!

Lumina Adevărului, pr. Mihai-Andrei Aldea,

Editura Christiana, București – 2007

catehetica.ro

Contact Form Powered By : XYZScripts.com