Header image

Patriarhul Chiril: Preafericitul mitropolit Vladimir a fost un ierarh remarcabil al Bisericii Ortodoxe Ruse, iubit fierbinte și venerat de multele milioane de păstoriți ucraineni

17:25, duminică, 6 iulie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , ,

În dimineața zilei de 5 iulie, la vârsta de 79 de ani, a trecut la Domnul Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Vladimir. Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril și-a exprimat condoleanțele Locțiitorului catedrei mitropolitane a Kievului mitropolitul de Cernăuți și Bucovina Onufrie, arhipăstorilor, păstorilor, monahilor, monahiilor și tuturor copiilor credicioși ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina în legătură cu decesul Preafericitului stăpân.

Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitului Onufrie, mitropolitul de Cernăuți și Bucovina, Locțiitorului catedrei mitropolitane a Kievului, arhipăstorilor, păstorilor, monahilor, monahiilor și tuturor copiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, iubiți întru Domnul părinți, frați și surori!

De ziua adormirii Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Vladimir, îmi exprim condoleanțele mele profunde și sincere, adresate întregii plinătăți a Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

Este greu de exprimat prin cuvinte dimensiunile pierderii, pe care a suferit-o azi întreaga noastră Biserică. Simt tristețe împreună cu toții, cine l-au iubit și l-au venerat pe sfântul ierarh nou adormit. Pe parcursul a 49 de ani noi am avut relații bune, cordiale. Întotdeauna am ținut minte și am apreciat înalt faptul că, de ziua hirotoniei mele arhierești, pe capul meu a fost pusă, printre altele, și mâna dreaptă a Stăpânului Vladimir. Comunicarea noastră strânsă a continuat și în perioada când ambii am fost rectori ai școlilor teologice din Moscova și din Sanct-Petersburg, precum și atunci când mitropolitul Vladimir a ocupat funcția de șef al Direcției executive a Patriarhiei Moscovei și, în special, în anii când sfințitul ierarh era în fruntea catedrei vechiului Kiev, maica orașelor ruse.

Preafericitul mitropolit Vladimir a fost un ierarh remarcabil al Bisericii Ortodoxe Ruse, iubit fierbinte și venerat de multele milioane de păstoriți ucraineni. Însuși Domnul, prin Duhul Sfânt și prin alegerea făcută de arhierei la Soborul Bisericii Ortodoxe din Ucraina, ce a avut loc la Harkov, în anul 1992, i-a dăruit în persoana Preafericirii Sale pe un mare luminător și păstor, punându-i pe umeri o cruce grea a responsabilității pentru destinul Ortodoxiei în Ucraina. Stăpânul Vladimir a primit cu smerenie această cruce, pe care a purtat-o pe parcursul a 22 de ani fără cârtire și cu mult curaj în cele mai grele condiții ale formării statului ucrainean. De multe ori tumultul și neliniștea lumii s-au ridicat împotriva Bisericii Ucrainei, amenințând să ducă la fund corabia Bisericii, însă mâna fermă a cârmuitorului de fiecare dată a ținut-o pe calea mântuitoare, permițându-i să rămână invincibilă și unită. Păstrarea unității bisericești este unul din cele mai importante merite ale celui adormit. Prin multe trude, înțelepciune și răbdare el a creat Biserica Ucrainei, apărând-o de schismă, unind episcopatul, clerul și credincioșii.

Preafericitul mitropolit Vladimir a dobândit o extrem de mare autoritate, cu adevărat meritată, în societatea ucraineană. Chiar și acele persoane care nu îi împărtășeau convingerile, nu puteau să nu simtă pentru el un respect personal. Toate acestea au contribuit la păstrarea relațiilor destoinice, constructive, între Biserica Ortodoxă din Ucraina și stat, la un dialog de succes cu personalități politice, indiferent de opiniile lor, în numele binelui poporului. Conform spuselor apostolului, tuturor toate le-a făcut, ca, în orice chip, să mântuiască pe unii (1 Cor. 9:22).

O contribuție enormă a adus-o cel adormit în viața întregii noastre Biserici, punând aproape de inimă scârbirile și bucuriile ei. În mod special, aș vrea să menționez rolul său în consolidarea arhiereilor din Patriarhia Moscovei la Soborul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse în anul 2009, după decesul Sanctității Sale pururea pomenitului Patriarh Alexii II.

Preafericitul mitropolit Vladimir s-a bucurat de respectul întregii lumi ortodoxe. Întâistătătorii și ierarhii tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale au apreciat înalt nevoința sa pentru apărarea unității bisericești, pentru adevărul canonic. Acum, când vremea despărțirii lui s-a apropiat, totalurile vieții Preafericirii Sale le putem exprima prin cuvintele sfântului apostol Pavel: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit, iar acum i s-a gătit cununa dreptății, pe care Domnul îi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător (2 Tim. 4:7-8).

Trecerea din această viață a Preafericitului mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Vladimir este o mare pierdere a întregii Ortodoxii și, bineînțeles, în special a Bisericii Sfintei Rusii. Chem pe toți copiii ei credincioși la rugăciune sârguincioasă, fierbinte, pentru odihna cu sfinții în sălașurile cerurilor a sufletului nou adormitului arhipăstor, pentru Biserica Ortodoxă din Ucraina, rămasă orfană, pentru pacea în Ucraina, pentru poporul ucrainean, care trece prin vremuri grele.

Veșnica și recunoscătoarea pomenire adormitului Preafericitul mitropolit Vladimir.

Cu dragoste întru Domnul

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Sursa: http://www.patriarchia.ru/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com