Header image

Prea Sfinţitul Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni – la patruzeci și şapte de ani de viață pământească

21:07, marți, 28 octombrie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , ,

Prea Sfinţitul Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni a împlinit astăzi patruzeci și şapte de ani de viață pământească, atunci când puterile numai sporesc, iar spiritul creator își ia avânt pentru a face și mai multe lucrări bineplăcute și necesare.

Preasfințite Părinte al nostru și bun chivernisitor al moștenirii lui Hristos, Atotmilostivul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeți la binecuvântata aniversare de patruzeci și şapte de ani de viață pământească, atunci când puterile numai sporesc, iar spiritul creator își ia avânt pentru a face și mai multe lucrări bineplăcute și necesare.

 Popasul aniversar la care ați ajuns este un bun prilej pentru o retrospectivă a celor pe care le-ați săvârșit ca Arhiereu, părinte duhovnicesc și pur și simplu ca om cu frica lui Dumnezeu. Iar dacă modestia ce vă înfrumusețează sufletul și trăirea, nu Vă permite să faceți acest lucru, o vom face noi, cei aflați sub omoforul Preasfinției Voastre:  prin blândețe, rugăciune, desăvârșită dragoste și muncă până la abnegație, ați reușit să readuceți speranța în sufletele a zeci și zeci de oameni, care uitați de semenii lor, se zbăteau în mrejele deznădejdii și pentru care, se părea că nu se mai poate face nimic. Totuși Domnul lucrează prin robii Săi, și astfel, ați reușit să realizați lucruri mari, imperative timpului. Multe le-ați făcut și multe sunt neștiute, pentru că nu spre fală au fost făptuite, ci spre lauda lui Dumnezeu și spre alinarea suferințelor unor suflete chinuite. Însă cele ce se cunosc sunt de ajuns pentru a fi iubit și respectat atât de cei ce poartă haina preoțească și monahicească, precum și de credincioșii Sfintei noastre Biserici Ortodoxe – care au simțit și nu o dată acea grijă și emoție părintească pe care prea puțini oameni o au în aceste timpuri de tulburare și restriște.

Dar câte Biserici își înalță astăzi falnic cupolele în razele soarelui și duc pe aripile dangătului de clopot vestea biruinței lui Hristos?, –  fie renovate, sau construite de la temelie, datorită binecuvântatei năzuințe a Preasfinției Voastre de a vedea în Eparhia pe care o păstoriți, cum triumfă Adevărul credinței și cum oamenii se întorc cu fața către Dumnezeu. Câte inimi pline de rugăciune au văzut aceste sfinte lăcașe, câte chipuri luminate de credință și de bucurie sinceră și curată a văzut seculara mănăstire Hâncu?, – podoabă de neprețuit a Ortodoxiei moldave, căreia i-ați redat splendoarea de odinioară, și toate acestea pentru că ați știut cu înțelepciune să dați sun sfat bun și să veniți cu un ajutor cuvenit la timpul potrivit, astfel încât grădina Maicii Domnului să se mărească și să înflorească, dând noi vlăstari și întărind pe cei deja aflați acolo.

Preasfinția Voastră, Dumnezeu a fost Bun și Darnic, înzestrându-Vă cu toate calitățile pe care trebuie să le aibă un om pentru a se bucura de respectul și de prețuirea semenilor săi și de aceea, în zi de sărbătoare Vă urăm un singur lucru – să fiți vrednic și în continuare de chemarea ce o aveți, iar noi, ca niște copiii ascultători, ne vom ruga fierbinte cu puținătatea rugăciunii noastre, pentru ca Tatăl Ceresc să vă țină sănătos și ferit de orice primejdie văzută sau nevăzută, astfel încât încă mulți ani să luminați cu făclia cea dătătoare de viață drumul pe calea mântuirii poporului drept-măritor.

SĂ NE TRĂIȚI ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu deplină supunere și fiască dragoste,

Clerul şi credincioşii Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

* * *

Scurtă biografie:

Prea Sfinţitul Petru (în lume: Musteaţă Valeriu Ion) s-a născut, la data de 29 octombrie 1967 în satul Lupa-Recea raionul Străşeni, Republica Moldova, într-o familie de muncitori.

În anul 1992 a fost tuns în monahism de către Arhimandritul Nicandru (Munteanu), stareţul mănăstirii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Chiştelniţa, Teleneşti.

La 12 iulie 1992 a fost hirotonit ierodiacon, de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir Mitropolitul Chişinăului şi a Întregii Moldove, în Catedrala „Sf. M. M. Teodor Tiron”.

În acelaş an, la 28 august, ierodiaconul Petru a fost hirotonit ieromonah de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir.

În noiembrie 1995, la Mormântul Domnului din Ierusalim a fost ridicat în treapta de arhimandrit de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir.

La 13 noiembrie 2005 a fost hirotonit în treapta de arhiereu şi i s-a acordat titlul de de Episcop de Nisporeni, Vicar al Mitropoliei Chişinăului.

Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 6 octombrie 2006 (jurnalul nr. 105), Episcopul Petru a fost numit la catedra Eparhiei, nou înfiinţate, de Ungheni şi Nisporeni.

La 21 august 2007, Episcopul Petru, conform hotărârii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Ruse (jurnalul 82), a fost eliberat de la catedra eparhială de Ungheni şi Nisporeni fiind numit Episcop de Hâncu, vicar al Mitropoliei Chişinăului.

Prin decizia Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 24 decembrie 2010 (revista nr. 122) Prea Sfinţitul Petru a fost repus în funcţia de Episcop de Ungheni şi Nispreni.

Studii

În anul 1985 a absolvit şcoala medie din s. Codreanca r. Străşeni.

1986-1988 – serviciul militar în oraşul Mitino din regiunea Moscova.

1988-1992 – seminarul teologic din or. Odesa.

1994-1998 – Academia Teologică din Kiev.

1995-1999 – Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Decoraţii bisericeşti şi statale

La 27 octombrie 1992 a fost decorat cu cruce de aur, de către ÎPS Vladimir Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, la mănăstirea „Sf. Cuv. Paracheva” (Hâncu).

La 27 octombrie 1993 a fost decorat cu crucea cu pietre scumpe, de către ÎPS Vladimir la mănăstirea „Sf. Cuv. Parascheva” (Hâncu).

În anul 1996 i s-a acordat dreptul de a sluji cu uşile deschise până la Tatăl Nostru.

În anul 1996 a fost decorat cu ordinul „Sf. Cneaz Vladimir” gr. III de către Patriarhul Moscovei, Alexie al II-lea.

În anul 1997, la 12 iulie a fost decorat cu toiagul de egumen, de către ÎPS Vladimir.

În anul 1999 a fost decorat cu ordinul „Sf. Cneaz Daniil” gr. II de către patriarhul Alexie al II-lea.

În anul 2000 a fost decorat de preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi cu ordinul „Gloria Muncii”.

În anul 2002 a fost decorat cu medalie jubiliară gr. I de către mitropolitul Vladimir al Kievului şi a Întregii Ucraine.

În anul 2003 a fost decorat cu ordinul Sf. Paisie Velicicovschi, de către ÎPS Vladimir.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com