Header image

PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni – Îndemn pastoral pentru perioada Postului Mare

12:33, joi, 4 aprilie, 2013 | Cuvinte-cheie:

Către clericii din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

   Cu părintescă dragoste în Hristos-Domnul, în această perioadă de urcuş duhovnicesc spre marea sărbătoare a Învierii Domnului, vin cu un îndemn pastoral către toţi slujitorii din de Dumnezeu păzita Episcopie de Ungheni şi Nisporeni.

  Iubiţi slujitori ai sfintelor altare şi ai slujirii sfinţitoare, vă îndemn ca în această perioadă a Postului Mare, care este numită de către Sfinţii Părinţi ,,o primăvară a sufletului” să slujiţi în parohiile încredinţate în zilele rânduite Liturghiia Darurilor Înainte Sfinţite. Vin cu acest îndemn deoarece Sfânta Liturghie va salva omenirea, din robia păcatului a fărădelegii şi totodată aduce pacea în lume din pacea Sfintei Treimi.

   Totodată vă îndemn ca perioada postului care a mai rămas să o trăiţi cu o intensificare a mărturisirii şi trăire a dreptei credinţe, prin postire smerită, slujire sfinţitoare şi mărturisire jertfitoare. Prin cuvântul amvonului învăţaţii  şi pe creştinii din parohiile pe care le păstoriţi, să adevărul Evagheliei. Hrăniţii cu cuvântul lui Dumnezeu care este atât Sfânta Scriptură cât şi cu Hristos Cel Euharistic.

   Pe lângă acestea, ţin cu tot dinadinsul a vă ruga de a-i catehiza şi învăţa pe creştinii din parohie să se împărtăşească cât mai des cu Sfintele Taine, deasemena de a participa la Sfintele Liturghii.

   Timpul din perioada postului folosiţi-l ca un timp de urcuş spre Învierea lui Hristos şi a noastră tuturor.

+ PETRU,

 Prin harul lui Dumnezeu

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Contact Form Powered By : XYZScripts.com