Header image

Sărbătoarea Nașterii lui Hristos la mănăstirea Curchi

13:30, miercuri, 8 ianuarie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , ,

De fiecare dată, an de an, Nașterea lui Hristos ni se arată ca o zi în care firea omenească se aseamănă puterilor cerești și cântă: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bună voire! (Luca 2.14)

Această sărbătoare este una care ne amintește că Cel care S-a născut acum două mii de ani în peștera Betleemului și de fiecare dată în cea a inimilor noastre, este și va fi cu noi până la sfârșitul veacului. (Matei 28.20)

Se vede limpede stăruința creștinilor ca și cea a magilor și păstorilor de a-L binevesti pe Hristos cel întrupat, singura diferență fiind faptul că primii vesteau pe Messia neștiut și necunoscut încă de ei, iar noi pe Cel pe care L-am văzut cu ochii noștri și l-am pipăit cu mâinile noastre, Viața de veci care era la Tatăl și S-a arătat nouă. (1 Ioan 1.1-2)

Mulțime de credincioși au venit astăzi în mănăstirea noastră ca să aducă slavă lui Dumnezeu și să se împărtășească cu Sf. Taine. Cu un frumos colind srăvechi ne-a bucurat un grup de creștini din s. Curchi, dar cel mai frumos moment a fost colindul copiilor care cu inimi curate si fără răutate au cântat Nașterea Domnului.

În peșteră sărăcăcioasă,

În iesle rece, printre oi,

Înconjurat de Sfinții îngeri,

Te naști, Hristoase, pentru noi.

Și noi străini, pribegi în lume,

Te așteptăm, Doamne, să treci,

Să încălzești cu a Ta iubire

Și ieslea inimilor reci.

Sursa: http://manastireacurchi.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com