Header image

Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie în duminică după Naşterea Domnului la Mănăstirea Hîncu

13:41, luni, 13 ianuarie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , ,

La data de, 12 ianuarie 2014, în duminică după Naşterea Domnului, cînd Biserica Ortodoxă pomeneşte pe dreptul Iosif logodnicul, David împăratul şi Iacov ruda Domnului, Preasfinţitul Petru, Episcop de Ungheni si Nisporeni a oficiat Sfînta şi Dumnezeiască Liturghie la Mănăstirea ,,Cuvioasa Parascheva” Hîncu. Slujba a avut loc în biserica de iarnă „Adormirea Maicii Domnului” din complexul mănăstirii.

Preasfinţia Sa, a fost Întîmpinat de Stareţa acestui aşezămînt monastic, Egumena PARASCHEVA (Cazacu) împreună cu obştea monahală şi slujitorii sfintei mănăstiri.

În cadrul Sfintei Liturghii Presfinţia Sa, a explicat pericopa evanghelică de astăzi „Vizita Magilor şi Fuga în Egipt” menţionînd faptul că precum îngerii, păstorii şi magii au dat slavă pruncului Iisus, tot aşa este dator tot pământeanul să cânte pe Dumnezeu. Acest lucru este de mare trebuinţă a şti toţi creştinii, fiindcă a venit ziua cea mare a bucuriei, ziua eliberării neamului omenesc de sub robia satanei. Greutatea păcatului era atât de mare că, în nici un chip, nu se putea izbăvi, şi împăcarea cu Dumnezeu a omului era imposibilă. Lumea se vânduse demonului prin înşelăciunea din grădina raiului. Ea era condamnată la închisorile cele întunecoase ale iadului. Era pierdută fără de scăpare şi nimeni n-o putea izbăvi.

Tot neamul omenesc de la Adam şi Eva încoace până la Domnul Hristos era în ghearele celui rău, aruncat în prăpastia pierzării. Biata omenire nu avea nici o pildă de urmat, căci toţi se zbăteau în tot felul de patimi. Nu avea un învăţător care să o înveţe adevărata cale ce duce la fericirea veşnică.

De aceea, odată cu naşterea Domnului Hristos, se schimbă toate în lume, pentru că El a venit să ne arate calea fericirii, să ne înveţe adevărul, să ne lumineze mintea ca să câştigăm fericirea veşnică în viaţa de veci. Pentru aceasta s-a coborât Fiul lui Dumnezeu la neamul omenesc şi a zis despre Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; Eu sunt Păstorul cel bun, care-Mi pun viaţa pentru oile Mele; Eu sunt lumina lumii, Eu sunt Uşa; prin Mine, de va intra cineva, se va mântui; Eu sunt Învăţătorul vostru, să nu aveţi alţi învăţători!”

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

EUN_3851_новый размер EUN_3854_новый размер EUN_3860_новый размер EUN_3867_новый размер EUN_3868_новый размер EUN_3872_новый размер

Contact Form Powered By : XYZScripts.com