Header image

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea ,,Cuvioasa Parascheva” Hîncu

7:44, luni, 27 ianuarie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , ,

 Duminică, 26 ianuarie 2014, în acest anotimp frumos de iarnă cînd Dumnezeu ne-a binecuvîntat cu puţină zăpada şi toată natura s-a îmbrăcat în acestă haină albă ţesută de mîna Lui Dumnezu, Preasfinţitul Petru, Episcop de Ungheni si Nisporeni, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea ,,Cuvioasa Parascheva” Hîncu. În acel loc duhovnicesc şi pitoresc, înconjurat de pădurea împodobită cu haina iernii, unde acum totul pare ca în poveste, creştinii împreună cu obştea monahală sau unit la rugăciune prin Sfînta Liturghie. Slujba Sfintei Liturghii, a fost săvîrşită în biserica de iarnă „Adormirea Maicii Domnului” din complexul mănăstirii.

     În dimineaţa zilei, Presfinţia Sa, a fost Întîmpinat de Stareţa acestui aşezămînt monastic, egumena PARASCHEVA(Cazacu) împreună cu obştea monahală şi slujitorii sfintei mănăstiri.

        În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice, Ierarhul a tins să aducă la inima şi urechea credincioşilor, ideea evangheliei de astăzi „Videcarea orbului din calea spre Ierihon”(Luca 18, 35-43), menţionînd faptul, că în zilele noastre ca şi în alte vremuri, cîţi orbi şi săraci sînt în diferite locuri, care cerşesc pe drumuri, pe la porţile noastre, prin sate, prin tîrguri şi oraşe şi cît de fericit şi bun următor al Mîntuitorului, este acela care, auzind glasul acestor oameni săraci şi necăjiţi, se opreşte din calea sa înţelegînd cele de trebuinţă ale lor, îi ajută la lipsă şi la toate cele de nevoie ale lor. Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, ca un cunoscător de inimi, văzînd la acel sărac nu numai orbirea lui, ci şi marea lui credinţă stăruitoare, i-a dat cea mai mare bogăţie: luminarea ochilor lui.

     Noi oamenii, însă fiind păcătoşi şi puţin credincioşi, pentru a noastră necredinţă nu putem face minuni cu cei orbi, bolnavi şi săraci, dar din cele ce avem putem să-i ajutăm cu cele de nevoie, aducîndu-ne aminte că cei săraci sînt făpturi ale lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că Dumnezeu iubeşte pe săraci ca şi pe bogaţi şi nu nesocoteşte rugăciunile lor, ci ascultă plîngerea lor. Să-şi aducă aminte toţi iubitorii de Hristos că Dumnezeu ne porunceşte să ajutăm pe cei săraci şi să le întindem mîna de ajutor. Să-şi aducă aminte cei bogaţi că cine miluieşte pe sărac, împrumută pe Dumnezeu şi va fi binecuvîntat de Dumnezeu cu răsplată veşnică.

 Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com