Header image

Slujbă praznicală prilejuită de cea de a 17-a aniversare în treapta de Episcop a Prea Sfințitului Anatolie de Cahul și Comrat

10:52, miercuri, 16 septembrie, 2015 | Cuvinte-cheie: , ,

În dangăte de clopot și deosebită bucurie duhovnicească, numeroși creștini și clerici ai bisericii cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Porumbeni au întâmpinat pe PS Episcop Anatolie, care a participat la o Liturghie praznicală cu ocazia aniversării celor 17 ani de Slujire în treapta de Arhiereu.

Înainte de Dumnezeiasca Liturghie PS Episcop Anatolie a sfințit prestolul bisericii, care a fost reparată recent cu efortul comun a enoriașilor din Porumbeni.

După serviciul divin, Vlădica Anatolie a primit felicitările numeroșilor slujitori și credincioși prezenți la slujbă, printre aceștia numărându-se și Secretarul eparhial, Protoiereul Mihail Mungiu care a venit către Prea Sfinția Sa cu un emoționant cuvânt de felicitrare, urându-i Episcopului viață îndelungată și cât mai multe realizări bineplăcute pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar mai ales mulțumindu-i pentru toată truda pe care o depune pentru luminarea și îndrumarea clerului și poporului binecredincios.

Cu alese urări a venit și parohul bisericii din Porumbeni, părintele Dorin Leurda care a exprimat urările de bine și cuvintele de înaltă apreciere din partea tuturor enoriașilor.

La rândul său, Vlădica Anatolie pentru aportul considerabil la revigorarea vieții parohiale în Porumbeni, la decorat pe părintele paroh cu dreptul de a purta cruce de aur.

La final, PS Anatolie a mulțumit tuturor pentru frumoasele și sincerele urări, menționând că toate lucrurile care de 17 ani se fac în Episcopia de Cahul și Comrat, se fac cu ajutorul Domnului și prin eforturi comune, ceea ce denotă unitatea și dragostea frățească dintre slujitori și credincioși.

Binecuvântând numeroasa adunare, Episcopul și-a exprimat speranța că și în continuare se va lucra în duhul unității spre propășirea Bisericii strămoșești și a neamului.

Sursa: http://eparhiasud.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com