Header image

Slujire frăţească şi mulţumire Cuviosului Dimitrie cel Nou

17:04, marți, 28 octombrie, 2014 | Cuvinte-cheie: ,

Ierarhi, preoţi şi pelerini de pretutindeni s-au bucurat de ziua Sfântului Ocrotitor al Bucureştilor

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, a fost sărbătorit ieri, 27 octombrie, pe Colina Patriarhiei. Sfânta Liturghie a fost săvârşită, în ziua hramului, de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de 35 de ierarhi români şi străini, preoţi şi diaconi.

După trei zile în care cetatea Bucureştilor s-a aflat sub stăpânirea lapoviţei, ninsorii şi a vântului puternic, Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor şi al Catedralei Patriarhale, şi pentru credinţa neclintită a pelerinilor, care au îndurat frigul şi care nu au contenit să vină pe Colina Bucuriei, a rânduit ca soarele să se arate dintre nori.

În a patra zi a evenimentelor dedicate pelerinajului anual la moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Sfânta Liturghie a fost săvârşită în Catedrala Patriarhală. După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a rostit un cuvânt de învăţătură în limba engleză, tradus pentru cei prezenţi de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

Patriarhul Ierusalimului a subliniat că în aceste timpuri, când un nou val de suferinţă şi persecuţie creştină a aruncat o umbră întunecată asupra multor părţi ale lumii, mai ales asupra Orientului Mijlociu, care este leagănul creştinătăţii, iar evoluţiile social-politice au adus frica şi disperarea în inimile multor oameni, Sfântul Dimitrie cel Nou ne aminteşte de sensul vieţuirii în Iisus Hristos şi de forţa de transfigurare a iubirii lui Hristos. „Puterea cerească a sfinţilor, ce vine de la Dumnezeu, chiar şi în faţa persecuţiilor, a suferinţei şi a morţii, este iubirea statornică a lui Iisus Hristos. Şi aceasta, pentru că drumul iubirii întrupate este drumul îndumnezeirii (theosis), adică adevărata unire cu Dumnezeu, aceasta fiind cea din urmă chemare a fiecărui creştin, după cum spune şi Sfântul Apostol Petru despre noi, că trebuie să ne facem «părtaşi dumnezeieştii firi» (2 Petru 1, 4). Sărbătorim astăzi (n.r. 27 octombrie) pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, atât de iubit de poporul român, ale cărui moaşte nestricăcioase au fost aduse la Bucureşti în vremea Mitropolitului Grigorie al Ţării Româneşti, iar mai apoi păstrate cu sfinţenie ca o comoară de mare preţ a credinţei noastre ortodoxe vii, care i-a ajutat pe oameni să îndure suferinţele războaielor. Biserica Ortodoxă Română a prins rădăcini adânci, pentru că a fost stropită, asemenea unui copac, de sângele nenumăraţilor martiri în anii de prigoană, mai ales în deceniile de persecuţii împotriva Bisericii din timpul regimului totalitar al vremurilor de curând încheiate. Astăzi, noi «ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde. Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă» (Romani 5, 3), după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Acum, Biserica Ortodoxă Română culege roadele renaşterii credinţei în ţara voastră. Suntem martorii acestei vieţi noi şi martori ai încredinţării noastre de către Domnul, cum citim în Evanghelia după Matei, că porţile iadului nu vor birui Biserica (cf. Matei 16, 18)“, a evidenţiat Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului.

Urmarea vieţii sfinţilor, cel mai frumos mod de cinstire a lor

Viaţa ascetică a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a mai spus Preafericirea Sa,  este o altă formă de mucenicie, iar sfintele sale moaşte sunt un far viu al nădejdii noastre.

„Fiecare creştin este chemat să urmeze calea lui Hristos pentru a da o mărturie vie a credinţei sale. Fie că îndură persecuţii sau se dedică vieţii monahale, sau trăieşte o viaţă de familie, creştinul este întotdeauna un martor al luminii lui Hristos în lume. Subliniem aceasta pentru că lumea noastră suferă greutăţi teribile, iar oameni din diferite părţi ale ei sunt zdrobiţi de războaie, sărăcie, boli, degradare, foamete, nedreptate, umilinţă şi înjosire. Peste tot vedem lipsă de respect pentru persoana umană, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. În lumea noastră tulburată, iubirea întrupată a lui Dumnezeu în persoana Domnului nostru Iisus Hristos şi Învierea Sa, precum şi moaştele nestricăcioase ale slujitorilor lui Hristos, aşa cum este Sfântul Cuvios Dimitrie, sunt farul viu al nădejdii noastre. Creştinul, ca membru al Trupului lui Hristos, Biserica Sa, este chemat să fie martor viu al acestei iubiri. De aceea, la praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie, ocrotitorul acestei cetăţi istorice, ne reafirmăm chemarea, străduindu-ne să-i urmăm pilda, pentru că doar aşa, după cum ne spune Sfântul Vasile cel Mare, îi putem cinsti cel mai bine pe sfinţi. Să dăm slavă Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos pentru mărturia nestinsă a sfinţilor Săi cuvioşi! Fie ca Hristos Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Maicii Sale, Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria şi pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, să ocrotească poporul binecredincios român, pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, fratele Nostru preaiubit şi împreună liturghisitor cu Noi şi să dăruiască pace lumii şi inimilor noastre“, a mai spus Patriarhul Ierusalimului.

Daruri care exprimă comuniunea frăţească dintre cele două Biserici

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României a rostit cuvântul intitulat „Credincioşii pelerini simt iubirea milostivă a lui Dumnezeu şi a sfinţilor în viaţa lor“. În continuare, Patriarhul României a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate la hramul Catedralei Patriarhale, prin prezenţa părticelei din Lemnul Sfintei Cruci încadrată în icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, adusă de la Ierusalim de Preafericitul Părinte Patriarh Teofil, şi a cinstitelor moaşte ale Sfinţilor Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, şi Constantin Brâncoveanu. De asemenea, Patriarhul nostru a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Teofil pentru vizita în Biserica Ortodoxă Română şi slujirea de la Catedrala Patriarhală în ziua sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. În semn de preţuire şi recunoştinţă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit Patriarhului Ierusalimului o icoană mare cu chipurile Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru arhierei, însoţit de diplomă. Aceste daruri semnifică legătura specială pe care Patriarhia Ierusalimului o are cu Sfântul Constantin Brâncoveanu, care în timpul vieţii a fost un apărător şi sprijinitor al acesteia. Patriarhul Ierusalimului a mulţumit pentru invitaţia de a vizita Biserica Ortodoxă Română şi şi-a exprimat speranţa reînnoirii şi extinderii comuniunii dintre cele două Biserici în contextul unei lumi lovite de fenomenul secularizării. Patriarhul Ierusalimului a dăruit Preafericitului Pă-rinte Patriarh Daniel o icoană care înfăţişează scena Învierii Domnului şi Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim, precum şi o cruce de sidef lucrată manual de credincioşi ortodocşi palestinieni.

Pelerinajele arată solidaritatea şi legătura duhovnicească între creştini

În încheiere, Patriarhul României a evidenţiat solidaritatea şi legătura duhovnicească care s-a creat între cele două patriarhii. „Mulţumim Preafericitului Părinte Teofil pentru prezenţa sa aici la Bucureşti şi pentru frumoasele cuvinte prin care accentuează importanţa comuniunii şi cooperării dintre Bisericile Ortodoxe în lumea de azi. Noi suntem bucuroşi că aproape 7.000 de pelerini români au fost în Ţara Sfântă anul acesta prin Centrul de pelerinaj «Sfântul Apostol Pavel» şi Agenţia de pelerinaj «Basilica Travel» ale Patriarhiei Române. Aceştia sunt primiţi cu multă bucurie de către Preafericirea Sa şi de către toţi slujitorii Patriarhiei Ierusalimului. Această prezenţă a pelerinilor arată şi vocaţia Patriarhiei Ierusalimului de a primi închinători la Locurile Sfinte. În aceste zile, Preafericitul Părinte Patriarh Teofil ne-a spus că o mulţime de oameni care au fost la Locurile Sfinte şi-au schimbat viaţa, chiar dacă la început nu au fost foarte credincioşi. Unii au venit ca turişti şi s-au întors acasă ca pelerini. Au simţit ajutorul lui Dumnezeu în viaţa lor“, a spus PF Părinte Patriarh Daniel. Patriarhul Ierusalimului a amintit că pelerinajele la Locu-rile Sfinte sunt o formă de încurajare a creştinilor care trăiesc acolo în condiţii grele. „În zilele noastre, pelerinajele sunt foarte importante, pentru că toţi cunoaştem problemele mari pe care le au creştinii din Orientul Mijlociu. Aceştia suferă o mare persecuţie, de aceea pelerinajele celor care vin din ţările ortodoxe sunt semne concrete de exprimare a solidarităţii şi compasiunii cu cei care suferă în Orientul Mijlociu. Când primim pelerini la Locurile Sfinte, vechiul oraş al Ierusalimului este plin de viaţă şi activităţi, iar oamenii sunt extrem de bucuroşi. Pelerinii merg şi în zonele locuite de palestinieni, cum ar fi Betleemul, pentru a primi hrană spirituală, şi aduc în acelaşi timp sprijin material şi încurajare pentru oamenii care locuiesc acolo. De aceea pelerinajele ar trebui să fie încurajate nu numai de conducătorii Bisericii, ci şi de autorităţile politice“, a spus PF Părinte Patriarh Teofil.

Mulţumiri pentru organizarea hramului Catedralei Patriarhale

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit persoanelor şi instituţiilor care s-au implicat anul acesta în buna organizare a hramului Catedralei Patriarhale: ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, Per-manenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor; părinţilor slujitori de la Catedrala Patriarhală; părinţilor protopopi şi preoţilor din Arhiepiscopia Bucureştilor; monahilor şi monahiilor din mănăstirile şi schiturile din Arhiepiscopia Bucureştilor; Primăriei Generale a Municipiului Bucu-reşti; Ministerului Afacerilor Interne; Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei Române; Direcţiei Generale a Poliţiei Rutiere, Poliţiei Municipiului Bucureşti; conducerii Aeroportului Internaţional „Henri Coandă“-Otopeni; companiei Tarom; Poliţiei Economice a Municipiului Bucureşti; Poliţiei Comunitare Sector 4 Capitală; Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti, SMURD Bucureşti; Serviciului de Ambulanţă Bucureşti; Crucii Roşii din sectoarelor 4 şi 5 Capitală; conducerii colegiilor naţionale „Ion Creangă“ şi „Mihai Eminescu“, care au oferit spaţii pentru cazarea pelerinilor. Credincioşii prezenţi la hram au primit în semn de binecuvântare iconiţe cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

Sursa: http://ziarullumina.ro/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com