Header image

Tinerii basarabeni au participat la sărbătoarea pomenirii voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt în incinta unei ctitorii din Ardeal

16:28, sâmbătă, 2 iulie, 2016 |

În satul Vad din județul Cluj, într-o regiune pitorească din inima Transilvaniei, se află una din cele mai vechi mănăstiri ale românilor transilvăneni – mănăstirea Vad.

Acest așezământ monahal binecuvântat de Dumnezeu reprezintă una din nenumăratele ctitorii ale voievodului Moldovei, Ștefan cel Mare, cel care este cunoscut ca un strateg al creștinătății în spațiul românesc, dar și în sud-estul Europei.

Cu ocazia prăznuirii acestui viteaz mușatin, cel care s-a învrednicit a fi numit „Atlet al lui Hristos”, la mănăstirea Vad au sosit un grup de tineri basarabeni, membrii Grupului Coral Bărbătesc „Gnosis”, urmași ai Binecredinciosului Voievod Ștefan în credință și fapte, la invitația părintelui stareț Nicodim, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu și pentru a-i aduce cuvenita venerare Sfântului Ștefan Vodă al Moldovei, dar și al creștinătății.

În cadrul Sfintei Liturghii, oficiate de către un numeros sobor preoțesc, în frunte cu PC Părinte Arhim. Dumitru Cobzaru, Exarhul mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sătmarului, Grupul Coral Bărbătesc „Gnosis” din Basarabia au înfrumusețat dumnezeiasca slujbă cu alese cântări liturgice, menite să trezească în sufletul fiecăruia din cei ce au participat la Sfânta Liturghie, spiritul de comuniune liturgică și de sinceră apropiere de Hristos.

De asemenea, la sărbătoarea hramului au fost prezenți și PS Vasile Someșanul, Episcop Vicar al Mitropoliei Clujului, Starețul Mănăstirii Vad, Protosinghelul Nicodim, stareți și duhovnici de mănăstiri, starețe, monahi, monahii, teologi, reprezentanți ai autorităților locale și mulțime de credincioși veniți din mai multe zone ale țării.

Inițiativa tinerilor basarabeni, buni prieteni ai mănăstirilor din Transilvania, alipiți de românii din Ardeal prin cântare și slujire, a fost apreciată pe măsură de către autoritățile eclesiastice și laice, exprimându-și sincera deschidere și dorință spre o continuitate a relațiilor de comuniune stabilite, concluzionând împreună că ceea ce ne unește pe toți, este în primul rând credința într-un singur Dumnezeu și posibilitatea de a-L slăvi într-un cuget.

a consemnat Sergiu Crudu

Contact Form Powered By : XYZScripts.com