Header image

Vlădica Vladimir a liturghisit la Catedrala „Naşterea Domnului”

23:05, duminică, 5 ianuarie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , ,

Pentru numeroşii enoriaşi ai Catedralei Mitropolitane dimineaţa zilei de duminică a fost un frumos prilej pentru a se reuni din nou în rugăciuni şi laude lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir.

Serviciul divin a avut un rol ales în viaţa tânărului Gheorghe Braga, care a fost hirotonit de către Chiriarh în treapta de diacon, primind urări şi îndemnuri părinteşti din partea Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru a-şi urma chemarea slujirii la Prestol spre folosul duhovnicesc al credincioşilor şi pentru muncă spornică pentru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Cu emoţie şi recunoştinţă, nou-hirotonitul diacon a mulţumit Mitropolitului pentru binecuvântarea Sa, făgăduind să fie ascultător şi sârguincios întru proslăvirea cinstitului nume al lui Hristos.

La finalul slujbei creştinii au fost îndemnaţi să se pregătească duhovniceşte pentru a întâmpina luminosul praznic al Naşterii Domnului şi să se roage Tatălui Ceresc spre a-i învrednici de această nespusă bucurie.

sursa mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com