Biserica "Înălţarea Domnului"- "Sfânta Vinere", or. Chişinău - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Biserica „Înălţarea Domnului”- „Sfânta Vinere”, or. Chişinău

16:36, miercuri, 31 octombrie, 2012 |

Scurt istoric:

În anul 1821, în Basarabia de atunci a avut loc о secetă nespusă şi în urma arşiţei biserica din lemn „Sf. Nicolae” a ars. Oamenii credincioşi din cele patru mahalale au hotărît să construiască pe locul fostei biserici „Sf.Nicolae” о nouă biserică din piatră.

Cu binecuvîntarea Mitropolitului Basarabiei şi al Hotinului Gavriil Bănulescu-Bodoni, locaşul a fost finisat în anul 1830 şi sfinţit de Arhiepiscopul de Chişinău, Dimitrie Sulima.

Biserica „Înălţarea Domnului” construită în formă de corabie, se mai numeşte şi biserica „Sf.Vinere”. În biserica nou construită cu hramul „Înălţarea Domnului” în pronaos, s-a mai construit о capelă-paraclis cu hramul in cinstea Cuvioasei Parascheva, numită Vinerea, în care s-a plasat şi Icoana Maicii Domnului „Tuturor Scîrbiţilor”.

Slujbele în zilele de vineri au devenit benefice credincioşilor şi de atunci biserica „Înălţarea Domnului” a fost vestită ca „Sf. Vinere”.

În anul 1940, in urma cutremurului, paraclisul din pronaos s-a prăbuşit.

Icoana Maicii Domnului „Tuturor scîrbiţilor” din acel paraclis este plasată in biserica mare, iar slujbele şi acele rugăciuni in zilele de vineri se săvîrşesc in continuare după cum este tradiţia bisericii „Sf. Vinere”.

În perioada interbelicâ, in 1936 a fost terminată pictura in biserica „Sf.Vinere”, pictură in ulei in stil neobizantin săvîrşită de renumiţii pictori ai acelui timp: Piscariov, Plămădeală, Neceaev, graţie strădaniilor preotului loan Bivol.

In anul 2002 cu grija protoiereului mitrofor Mihail Panas a fost terminată construcţia casei parohiale din ograda bisericii.

Adresa bisericii: or. Chişinău, str. Grigore Ureche 58, tel.: (+37322)54-22-47;

Contact Form Powered By : XYZScripts.com