Header image

Slujbă Arhierească de Duminica Mare la Catedrala “Nașterea Domnului” din Chişinău

7:47, luni, 9 iunie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , ,

În ziua prăznuirii Sfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, însoțit de un numeros sobor preoțesc, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului” din Chișinău.

Această sărbătoare a fost un deosebit prilej de bucurie duhovnicească pentru tânărul Adrian Rusu, absolvent al Academiei Teologice din Chișinău, care a fost hirotonit în treapta de diacon. Cu ocazia acestui binecuvântat prilej, Vlădica Vladimir a urat nou-hirotonitului diacon să fie un destoinic slujitor al Bisericii strămoșești și în timpul vieții sale pământești să ia aminte la faptele apostolilor și ale tuturor celor care și-au trăit viața slujind Domnului, pentru a fi un viu exemplu binecredincioșilor creștini, însetați de cuvântul Adevărului.

Slujitorul a mulțumit Arhipăstorului pentru frumoasele felicitări și sfaturile prețioase, jurând credință Bisericii și supunere fiască.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Vecerniei, în timpul căreia, Vlădica Vladimir și preoții prezenți au citit rugăciunile de îngenunchere, prin care s-a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru binefacerile Sale, cerându-se și în continuare mila și îndurarea Atotțiitorului față de poporul Său.

Sursa: www.mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com