Header image

Soborul Sfinților de la Optina

23:26, joi, 23 octombrie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Dumnezeu va judeca cu privire la pocăinţă nu după măsura ostenelilor, ci dupa măsura smereniei. În ziua aceea Dumnezeu ne va judeca nu în funcţie de psalmii citiţi, nu pentru că am lăsat rugăciunea (şi ne-am făcut pravila din când în când), ci pentru că nu ne-am pocăit! Mare bucurie au Îngerii în ceruri pentru un păcătos care se căieşte. Să ne rugăm aşadar: “Doamne, miluieşte-mă. Doamne, dă-mi smerenie şi blândeţe“. Sau aşa: “Cu judecăţile pe care le ştii, Doamne, mântuieşte-mă!” Şi Domnul, după mila Sa, ne va milui şi ne va mântui pe toţi cu harul Său.

(Cuviosul Iosif)

Staretii Optinei:
-Cuviosul Ambrozie
-Cuviosul Lev
-Cuviosul Antonie
-Cuviosul Moise
-Cuviosul Isaachie
-Cuviosul Iosif
-Cuviosul mo.Isaachie
-Cuviosul Nikon
-Cuviosul Nectarie
-Cuviosul Antonie I
-Cuviosul Varsanufie
-Cuviosul Antonie II
-Cuviosul Ilarion
-Cuviosul Macarie
134835.p
Cuviosul Ambrozie de la Optina
Amvros_Optinsk
Cuvisol Varsanufie de la Optina
11
Cuviosul Nikon de la Optina
Nicon21
Cuviosul Necatrie de la Optina
1180
Cuviosul Macarie de la Optina
Макарий Оптинский1
Cuviosul Lev de la Optina
lev1
Cuviosul Antonie de la Optina
2992_orig
Cuviosul Iosif de la Optina
c6015b300239
Rugăciunea stareţilor optineni
Doamne, dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce îmi aduce ziua care începe. Dă-mi să mă predau cu totul voii Tale sfinte. În fiecare ceas al acestei zile povăţuieşte-mă în toate şi ajută-mă. Chiar dacă aş primi necazuri şi nenorociri în timpul zilei, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, căci în toate este voia Ta cea sfântă.În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele. În toate întâmplările neprevăzute fă ca să nu uit că totul este trimis de sus de către Tine. Învaţă-mă să mă port drept şi raţional cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni. Doamne, dă-mi putere să duc greutatea zilei, care începe şi toate întâmplările din cursul zilei. Călăuzeşte voinţa mea şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Amin
Contact Form Powered By : XYZScripts.com