Arhive Acatiste - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Articole din rubrica Acatiste, Biserica, Rugăciuni

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

Condacul 1 Apărătorului şi sprijinitorului creştinătăţii, împotrivitorului şi surpătorului păgânătăţii, mucenicului celui de curând arătat, ostaşului lui Hristos celui adevărat, care ca un soare Bisericii Răsăritului a strălucit, şi pe…

4:16, vineri, 14 iunie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Ioan de Kronștadt

Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti,…

8:44, vineri, 14 iunie, 2024 | Continuarea

Acatistul Înălţării Domnului

Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le…

7:00, miercuri, 12 iunie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Ierarh Luca al Crimeii – doctor fără de arginţi

Troparul Sfântului Ierarh Luca, glasul al III-lea: Nou sfânt al Mângâietorului te-a arătat pe tine, Luca, harul, în vremuri de necazuri şi prigoană, că bolile ca un doctor le-ai tămăduit…

6:00, marți, 11 iunie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Ioan Rusul

Condacul 1 Veniţi, credincioşilor, să-l lăudăm pe cel care, rob fiind, a stăpânit peste patimi! Veniţi să-l lăudăm pe cel în care S-a oglindit Răsăritul Răsăriturilor! Celui care din Rusia…

2:44, sâmbătă, 8 iunie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Apostol Simon Zilotul

Condacul 1 Pe cel ce cu râvnă apostolească a aşezat în sufletele oamenilor învăţăturile înţelepciunii, cu laude să-l fericim pe Simon de Dumnezeu grăitorul, că înaintea Scaunului slavei stă şi…

9:42, miercuri, 22 mai, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan

Condacul 1 Veniţi, toate popoarele creştineşti, pe „Fiul Tunetului” să-l lăudăm, pe Apostolul şi Evanghelistul Ioan, cel ce a scris şi a tunat dogmele dumnezeieşti în toată lumea, căruia cu…

9:12, luni, 20 mai, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfintei Învieri a Domnului

Acest acatist se citeşte de la Paşti până la Înălţarea Domnului. Se cântă: Hristos a înviat (de trei ori), apoi Condacele şi Icoasele Condacul 1: Apărătorul cel mare şi Doamne, biruitorul morţii…

8:26, marți, 7 mai, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfintelor şi Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos

Condacul 1 Apărătorul cel mare şi Domn al cerului şi al pământului, pe Tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-Te răstignit pe Cruce, făptura toată s-a schimbat, Cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului…

7:33, luni, 29 aprilie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

Condacul 1 Ca pe un luceafăr ce își îndreaptă lumina fără împuținare până la marginile lumii, te-a așezat pe tine Domnul. Dobândind smerenie prin multe nevoințele tale și înstrăinarea de…

11:09, vineri, 12 aprilie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfintei Mucenițe Evdochia

Acatistul Sfintei Mucenițe Evdochia se poate citi, atunci când avem o stare de pocăință, pentru a cere de la Dumnezeu iertarea păcatelor făcute în trecut (această rugăciune nu înlocuiește Sfânta…

8:59, joi, 14 martie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfintei Cuvioase Matrona din Moscova

Condacul 1 Din scutece de Duhul lui Dumnezeu fiind aleasă, fericită maică Matrona, orbirea și neputința trupească pentru curăția duhovnicească de la Dumnezeu primind, cu darul înainte-vederii și al minunilor…

9:53, joi, 7 martie, 2024 | Continuarea

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Pamfil şi către cei împreună cu dânsul

Troparul Sfântului Mucenic Pamfil şi al celor împreună cu dânsul, glasul al 4-lea: Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având…

11:08, joi, 29 februarie, 2024 | Continuarea

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL APOSTOL ONISIM

Apostole Sfinte Onisim, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. Fiind luminat, Apostole Onisim, cu Dumnezeiescul și Strălucitul har al Mântuitorului, izbăvește sufletul meu cel…

7:30, miercuri, 28 februarie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfintei Cuvioase Fotini, Pustnica de la Iordan

Condacul 1 Celei ce a trecut Iordanul retrăgându-se în pustie pentru a se uni cu Domnul Iisus Hristos, ca prin credință și rugăciune să dobândească făgăduințele cele bune, Sfinte Cuvioase…

9:46, luni, 26 februarie, 2024 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com