Header image

Articole din rubrica Articole, Biblioteca, Rugăciuni

Rugăciunea Sf. Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

Viaţa Sf. Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei ne este pildă de trăire duhovnicească şi dăruire, de permanent dialog cu Dumnezeu şi fapte de credinţă care merg până la sacrificiul suprem. Parinte al iubitului si binecuvantatului Tau Fiu, Iisus Hristos, prin Care am primit cunostinta despre Tine, Dumnezeul Ingerilor si al Puterilor si a toata faptura, al intregului…

9:07, joi, 7 martie, 2013 | Continuarea

Acatistul Sfântului Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei

Acatistul Sfântului Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei, ierarh destoinic, înţelept, blând şi smerit, care s-a adus, prin moartea sa, drept jertfă cu bună mireasmă lui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru. După obişnuitul început, se cântă: Condacele şi Icoasele CONDACUL 1 Lucrând ogorul sufletelor şi aducând belşug pământului, te-ai făcut, sfinte, vas ales şi laudă dreptmăritorilor creştini…

9:00, joi, 7 martie, 2013 | Continuarea

Părinţi aghioriţi. Flori din Grădina Maicii Domnului

Părinţi aghioriţi. Flori din Grădina Maicii Domnului (descarcă cartea) Cuviosul Paisie Aghioritul trad.: ieroschimonah Stefan Nutescu Editura Evanghelismos 2004 Descriere: Un adevărat pateric athonit, la scară mai mică, ţesut prin grija şi osteneala părintelui Paisie Aghioritul. Sunt relatări pe scurt despre viaţa unor oameni din interiorul Sfântului Munte, despre nişte adevărate flori de colţ ce s-au…

12:40, joi, 7 martie, 2013 | Continuarea

Sf. Mc. Mavrichie (Mauriciu) și a celor 70 de ostași dimpreună cu dânsul; Sf. Mucenici din Evghenia; Sf. Cuv. Talasie și Limneu; Sf. Papia din Hierapolis

• Pomenirea Sfântului Mucenic Mavrichie [Mauriciu] şi a celor şaptezeci de ostaşi dimpreună cu dînsul În timpul domniei împăratului Maximian, s-a pornit sălbatica prigoană împotriva creştinilor. Mavrichie era generalul armatei staţionate în cetatea siriană Apamea. Păgânii l-au pîrît pe acest general împăratului ca pe unul ce era creştin şi propovăduia credinţa creştină printre soldaţii săi….

3:35, miercuri, 6 martie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei

Filogonie, arhiepiscopul Antiohiei, murind, a luat după dânsul scaunul acest fericit Evstatie, bărbat cu adevărat vrednic de o dregătorie ca aceasta, ca unul ce era vestit, cu viaţă sfântă, cu înţelepciune şi cu mare râvna pentru dreapta credinţă, care a şi fost arătată la întâiul Sinod de la Niceea, al Sfinţilor Părinţi, pe vremea împărăţiei…

10:03, marți, 5 martie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Cuvios Timotei (795)

Lângă muntele Olimpului era un loc pustiu, ce se numea Simvoli, şi o mănăstire într-însul. În acea mănăstire era arhimandrit cuviosul Teoctist, un bărbat îmbunătăţit, de care şi cuviosul Platon mărturisitorul se povăţuia spre viaţa monahicească. La acest fericit arhimandrit Teoctist se afla unul din ucenici, adică acest cuvios Timotei, care din tinereţe a primit…

9:40, marți, 5 martie, 2013 | Continuarea

O sută cincizeci şi trei

…E noapte pe pământul sfânt al Palestinei. Ucenicii lui Hristos, dintre care majoritatea erau pescari, pescuiesc în Marea Galileei. Se trudesc toată noaptea, însă munca le este zadarnică. Spre dimineaţă, obosiţi şi disperaţi, ei se întorc la ţărm cu mrejele goale. Pe ţărm îl văd pe Iisus, Care le porunceşte să mai încerce o dată…

10:09, vineri, 1 martie, 2013 | Continuarea

Pătimirea Sfîntului Mare Mucenic Teodor Tiron

Împărăţind Maximian şi Maximin, împăraţi păgîni, mare primejdie era asupra neamurilor care credeau în Hristos. Căci au trimis porunci înfricoşătoare, iar împreună cu poruncile lor cele păgîneşti şi fără de Dumnezeu, au trimis ighemoni, oameni tirani, cruzi şi fără de omenie prin toată stăpînirea lor, poruncind ca oricare dintre creştini ar voi să se lepede…

8:31, vineri, 1 martie, 2013 | Continuarea

Despre iertare!…IPS Bartolomeu Anania

Despre iertare!…IPS Bartolomeu Anania

3:22, vineri, 1 martie, 2013 | Continuarea

Preoţimea în suferinţă (1940-1941; 1944-1989)

În anul 1940, ca urmare a „Protocolului adiţional secret al Pactului Ribbentrop-Molotov”, semnat la 23 august 1939 între Germania nazistă şi Uniunea Sovietică, aceasta din urmă, ignorând şi abrogând convenţiile şi tratatele semnate în perioada interbelică, a anexat prin forţa armelor, între 28 iunie – 3 iulie 1940, Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa. Anexarea…

11:19, joi, 28 februarie, 2013 | Continuarea

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol Onisim, unul din cei şaptezeci de apostoli

În Colose, cetatea Frigiei, trăia un bărbat vestit şi cu dregătorie, anume Filimon. Acesta a crezut în Hristos şi s-a învrednicit mai pe urmă de treapta episcopiei, apoi s-a numărat şi în ceata celor 70 sfinţi apostoli. La Filimon, mai înainte de apostolia lui, se afla un rob, anume Onisim. Acesta, greşind stăpînului său şi…

9:42, joi, 28 februarie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Cuvios Auxentie (14/27 februarie)

În vremea împărăţiei lui Teodosie cel tânăr era în Constantinopol un bărbat cinstit, vestit în rânduiala ostăşească şi în palaturile împărăteşti, cu numele Auxentie, fiu al lui Ada Persul, iscusit în dumnezeiasca Scriptură şi în înţelepciunea cea din afară şi împodobit cu fapte bune. Acela, cunoscându-se cu Cuviosul Marchian, care mai pe urmă a fost…

10:24, miercuri, 27 februarie, 2013 | Continuarea

Cuviosului Isachie, închisul de la Pecersca (14/27 februarie)

Cu neputinţă este a nu veni ispitele la oameni. Căci dacă ispititorul a îndrăznit a se apropia chiar de Domnul în pustie, cu atît mai mult îndrăzneşte a ispiti pe robii Săi. Însă, precum aurul lămurit în foc se vede luminos înaintea oamenilor, aşa şi omul cel lămurit prin ispitele vrăjmaşului se va lumina ca…

10:00, miercuri, 27 februarie, 2013 | Continuarea

Viaţa Cuviosului Martinian Pătimitorul (13/26 februarie)

Aproape de cetatea Cezareei Palestinei este un munte, care se numeşte locul Corabiei, în care s-au nevoit mulţi vieţuitori în pustie. Într-acela a fost fericitul şi vrednicul de laude Sfîntul Martinian, monahul, cel plin de dumnezeiescul har şi care din copilărie bine s-a deprins cu viaţa monahicească pentru că, din tinereţe iubind pe Dumnezeu, în…

8:56, marți, 26 februarie, 2013 | Continuarea

Pomenirea Sfintei Mare Muceniţe Fotinia (Svetlana)

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Fotini, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te mă chinuiesc şi împreună mă rastignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană,…

8:40, marți, 26 februarie, 2013 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com