Header image

Articole din rubrica Sfaturi duhovnicești, Teofan Zăvorâtul

„Nu vă îngrijiţi.” „Dar cum să trăim? | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de luni a celei de-a II-a săptămâni după Cincizecime

Luni [Rom. 2, 28 – 3,18; Mi. 6, 31-34; 7, 9-11] „Nu vă îngrijiţi.” „Dar cum să trăim? Trebuie să mâncăm, să bem, să ne îmbrăcăm.” Dar Mântuitorul nu spune: „Nu faceţi nimic”, El spune: „nu vă îngrijiţi”, adică: „nu vă lăsaţi roşi de grija aceea care macină omul ziua şi noaptea, nedându-i tihnă nici…

12:19, luni, 4 iunie, 2018 | Continuarea

Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în prima Duminica după Cincizecime (a Tuturor Sfinţilor)

Duminica Tuturor Sfinţilor [Evr . 11, 33-40; 12, 1-2; Mt. 10, 32-35, 37-38; 19, 27-30]. Sfânta Biserică săvârşeşte pomenirea sfinţilor în toate zilele anului; dar întrucât sunt şi bineplăcuţi ai lui Dumnezeu care s-au nevoit neştiuţi de nimeni, nedescoperiţi Bisericii, aceasta, cu ţelul de a nu-i lăsa lipsiţi de cinstire, a rânduit o zi în…

11:18, sâmbătă, 2 iunie, 2018 | Continuarea

Adevărata dragoste creştinească | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de sâmbătă a primei săptămâni după Cincizecime

Sâmbătă [Rom. l, 7-12; Mt. 5, 44-48] „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc și rugaţi-vă pentru cei ce vă vătămă şi vă prigonesc.” Nimeni pe lume nu e lipsit de dragoste: oamenii îşi iubesc părinţii şi rudele, binefăcătorii şi ocrotitorii: dar simţământul dragostei faţă de…

10:48, vineri, 1 iunie, 2018 | Continuarea

Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul la sărbătoarea Înălțării

Înălţarea [Fapte l, 1-12; Lc. 24, 36-53] Sfântul Pavel arată în următoarele cuvinte puterea Înălţării Domnului: „S-a suit la înălţime, a robit robime și a dat daruri oamenilor” (Efes. 4, 8). Împăcând dreptatea lui Dumnezeu, Domnul a deschis pentru noi toate vistieriile bunătăţii dumnezeieşti. Aceasta este robimea sau prada dobândită în urma biruinţei, începătura împărţirii…

12:18, joi, 17 mai, 2018 | Continuarea

Rădăcina răului | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de miercuri a celei de-a VI-a săptămâni după Înviere

Miercuri [Fapte 18, 22-28; In. 12, 36-47] „Doamne, cine a crezut celor ce noi am auzit?” (Is. 53,1); aşa se tânguie, mirându-se, proorocul Isaia. Se cade să strigăm și noi: „Cine va crede acum din inimă în cuvântul Tău, Doamne?”. Aproape toţi s-au clătinat. Limba multora încă nu grăieşte împotriva credinţei; însă puţine inimi nu…

11:16, marți, 15 mai, 2018 | Continuarea

Mori, dacă vrei să fii roditor | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a VI-a săptămâni după Înviere

Marţi [Fapte 17, 19-28; In. 19-36] „Dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, multă roadă aduce.” Aşadar, mori, dacă vrei să fii roditor; mori cu adevărat, aşa încât să ai în inima ta simţământul că ai murit. Ca mortul, care este nepăsător faţă de tot…

11:19, luni, 14 mai, 2018 | Continuarea

Lucrările Domnului | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de sâmbătă a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Sâmbătă [Fapte 15, 35-41; In. 10, 27-38] „Dacă nu credeţi în Mine, credeţi în lucrările Mele”, zice Domnul. Lucrările Domnului erau ştiute tuturor, iar Domnul putea să vorbească despre ele. E vorba de tămăduirea feluritelor boli, izgonirea demonilor, puterea asupra stihiilor, cunoaşterea gândurilor inimii, prezicerea viitorului, puterea cuvântului și stăpânirea asupra sufletelor. Toate acestea arătau…

1:20, sâmbătă, 12 mai, 2018 | Continuarea

Domnul este Păstorul | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de vineri a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Vineri [Fapte 15, 5-34; In. 10, 17-28] „Voi nu credeţi, fiindcă nu sunteţi dintre oile Mele”, grăieşte Domnul către iudeii ce nu crezuseră în Dânsul. „Oile Mele ascultă de glasul Meu, şi le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine.” Necredincioşii nu sunt din turma lui Hristos. Pe atunci, necredinioşi erau cei care nu…

10:52, joi, 10 mai, 2018 | Continuarea

Să fim simpli cu inima | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de joi a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Joi [Fapte 14,20-27; In. 9,39 -10,9] „Şi a zis Iisus: Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei ce văd să fie orbi.” „Cei ce nu văd” sunt poporul simplu, care credea, întru simplitatea inimii lui, în Domnul; iar „cei ce văd” sunt cărturarii și înţelepţii de…

11:01, miercuri, 9 mai, 2018 | Continuarea

Hrănirea duhovnicească | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de miercuri a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Miercuri [Fapte 13, 13-24; In. 6, 5-14] Ucenicii au zis către Domnul să dea drumul mulţimilor ca să se ducă prin sate, să-şi cumpere de mâncare. Domnul însă le-a spus: „N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce” (Mt. 14,16). Aceasta s-a întâmplat înainte de minunea saturării celor cinci mii de oameni, afară de…

11:18, marți, 8 mai, 2018 | Continuarea

Urmarea necredinţei | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Marţi [Fapte 12, 25; 13,12; In. 8, 51-59] Iudeii s-au mâniat pe Domnul pentru mustrare şi au luat pietre „ca să arunce asupra Lui”. Dar Domnul, „trecând prin mijlocul lor, S-a dus”. Domnului nu I-au făcut nimic, dar pe ei înşişi sau pierdut, fiindcă urmarea necredinţei lor a fost înfricoşata osândă a Domnului: „Iată, se…

12:27, marți, 8 mai, 2018 | Continuarea

Mintea ne-a devenit putregăcioasă | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de luni a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Luni [Fapte 12, 12-17; In. 8, 42-51]. Pe seama cărei pricini credeţi că a pus Domnul faptul că iudeii nu L-au crezut? Pe seama aceleia că le spusese adevărul. „Dar pe Mine, fiindcă vă spun adevărul, nu Mă credeţi.” Minciuna le intrase, cum se spune, în trup şi în sânge, nemailăsând nici un loc în…

11:20, duminică, 6 mai, 2018 | Continuarea

Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în duminica a V-a săptămâni după Înviere a Samarinencii

Duminica Samarinencii [Fapte 11,19-26,29-30; In. 4,5-42]. Cei din cetatea samarinencei, după ce Mântuitorul a petrecut la ei două zile, grăiau către dânsa: „De acum credem nu numai pentru cuvântul tău, fiindcă noi înşine am auzit şi am cunoscut că acesta este Mântuitorul lumii, Hristosul”. Aşa este cu toţi. Mai întâi sunt chemaţi la Domnul prin…

10:18, sâmbătă, 5 mai, 2018 | Continuarea

Învăţătura cea ştiută a lui Hristos | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de vineri a celei de-a IV-a săptămâni după Înviere

Vineri [Fapte 10,44; 11,10; In. 8,21-30]. L-au întrebat pe Domnul: „ Cine eşti Tu?”. El a răspuns: „Cel ce este dintru început”. El este mai înainte, după El sunt Sfinţii Apostoli, după Apostoli – păstorii şi învăţătorii, dimpreună cu întreaga Biserică a lui Hristos. Judecaţi acum: cine sunt adevăraţii „avangardişti”? Din pricină că sunt urmaţi,…

11:20, joi, 3 mai, 2018 | Continuarea

El e Lumina cea neasemuită | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de miercuri a celei de-a IV-a săptămâni după Înviere

Miercuri [Fapte 14, 6-18; In. 7,14-30] La înjumătăţirea praznicului se aude chemarea din partea Domnului: „ Cel ce însetează să vină la Mine şi să bea” (In. 7, 37). Dacă aşa stau lucrurile, să mergem cu toţii la Dânsul! De orice ar înseta cineva- numai să nu fie un lucru potrivnic duhului  Domnului- va fi…

12:16, miercuri, 2 mai, 2018 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com