Header image

Articole din rubrica Sfaturi duhovnicești, Teofan Zăvorâtul

Mori, dacă vrei să fii roditor | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a VI-a săptămâni după Înviere

Marţi [Fapte 17, 19-28; In. 19-36] „Dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, multă roadă aduce.” Aşadar, mori, dacă vrei să fii roditor; mori cu adevărat, aşa încât să ai în inima ta simţământul că ai murit. Ca mortul, care este nepăsător faţă de tot…

11:19, luni, 14 mai, 2018 | Continuarea

Lucrările Domnului | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de sâmbătă a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Sâmbătă [Fapte 15, 35-41; In. 10, 27-38] „Dacă nu credeţi în Mine, credeţi în lucrările Mele”, zice Domnul. Lucrările Domnului erau ştiute tuturor, iar Domnul putea să vorbească despre ele. E vorba de tămăduirea feluritelor boli, izgonirea demonilor, puterea asupra stihiilor, cunoaşterea gândurilor inimii, prezicerea viitorului, puterea cuvântului și stăpânirea asupra sufletelor. Toate acestea arătau…

1:20, sâmbătă, 12 mai, 2018 | Continuarea

Domnul este Păstorul | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de vineri a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Vineri [Fapte 15, 5-34; In. 10, 17-28] „Voi nu credeţi, fiindcă nu sunteţi dintre oile Mele”, grăieşte Domnul către iudeii ce nu crezuseră în Dânsul. „Oile Mele ascultă de glasul Meu, şi le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine.” Necredincioşii nu sunt din turma lui Hristos. Pe atunci, necredinioşi erau cei care nu…

10:52, joi, 10 mai, 2018 | Continuarea

Să fim simpli cu inima | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de joi a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Joi [Fapte 14,20-27; In. 9,39 -10,9] „Şi a zis Iisus: Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei ce văd să fie orbi.” „Cei ce nu văd” sunt poporul simplu, care credea, întru simplitatea inimii lui, în Domnul; iar „cei ce văd” sunt cărturarii și înţelepţii de…

11:01, miercuri, 9 mai, 2018 | Continuarea

Hrănirea duhovnicească | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de miercuri a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Miercuri [Fapte 13, 13-24; In. 6, 5-14] Ucenicii au zis către Domnul să dea drumul mulţimilor ca să se ducă prin sate, să-şi cumpere de mâncare. Domnul însă le-a spus: „N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce” (Mt. 14,16). Aceasta s-a întâmplat înainte de minunea saturării celor cinci mii de oameni, afară de…

11:18, marți, 8 mai, 2018 | Continuarea

Urmarea necredinţei | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Marţi [Fapte 12, 25; 13,12; In. 8, 51-59] Iudeii s-au mâniat pe Domnul pentru mustrare şi au luat pietre „ca să arunce asupra Lui”. Dar Domnul, „trecând prin mijlocul lor, S-a dus”. Domnului nu I-au făcut nimic, dar pe ei înşişi sau pierdut, fiindcă urmarea necredinţei lor a fost înfricoşata osândă a Domnului: „Iată, se…

12:27, marți, 8 mai, 2018 | Continuarea

Mintea ne-a devenit putregăcioasă | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de luni a celei de-a V-a săptămâni după Înviere

Luni [Fapte 12, 12-17; In. 8, 42-51]. Pe seama cărei pricini credeţi că a pus Domnul faptul că iudeii nu L-au crezut? Pe seama aceleia că le spusese adevărul. „Dar pe Mine, fiindcă vă spun adevărul, nu Mă credeţi.” Minciuna le intrase, cum se spune, în trup şi în sânge, nemailăsând nici un loc în…

11:20, duminică, 6 mai, 2018 | Continuarea

Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în duminica a V-a săptămâni după Înviere a Samarinencii

Duminica Samarinencii [Fapte 11,19-26,29-30; In. 4,5-42]. Cei din cetatea samarinencei, după ce Mântuitorul a petrecut la ei două zile, grăiau către dânsa: „De acum credem nu numai pentru cuvântul tău, fiindcă noi înşine am auzit şi am cunoscut că acesta este Mântuitorul lumii, Hristosul”. Aşa este cu toţi. Mai întâi sunt chemaţi la Domnul prin…

10:18, sâmbătă, 5 mai, 2018 | Continuarea

Învăţătura cea ştiută a lui Hristos | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de vineri a celei de-a IV-a săptămâni după Înviere

Vineri [Fapte 10,44; 11,10; In. 8,21-30]. L-au întrebat pe Domnul: „ Cine eşti Tu?”. El a răspuns: „Cel ce este dintru început”. El este mai înainte, după El sunt Sfinţii Apostoli, după Apostoli – păstorii şi învăţătorii, dimpreună cu întreaga Biserică a lui Hristos. Judecaţi acum: cine sunt adevăraţii „avangardişti”? Din pricină că sunt urmaţi,…

11:20, joi, 3 mai, 2018 | Continuarea

El e Lumina cea neasemuită | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de miercuri a celei de-a IV-a săptămâni după Înviere

Miercuri [Fapte 14, 6-18; In. 7,14-30] La înjumătăţirea praznicului se aude chemarea din partea Domnului: „ Cel ce însetează să vină la Mine şi să bea” (In. 7, 37). Dacă aşa stau lucrurile, să mergem cu toţii la Dânsul! De orice ar înseta cineva- numai să nu fie un lucru potrivnic duhului  Domnului- va fi…

12:16, miercuri, 2 mai, 2018 | Continuarea

Partea lui Hristos | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a IV-a săptămâni după Înviere

Marţi [Fapte 10, 21-33; In. 7, 1-13] „Pe voi lumea nu poate să vă urască, însă pe Mine Mă urăşte, fiindcă Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele.” Asta a spus-o Domnul nu către ucenici, iar ucenicilor le-a prezis apoi că şi pe ei lumea îi va urâ şi îi va prigoni, pentru…

11:39, luni, 30 aprilie, 2018 | Continuarea

Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în Duminica Slăbănogului

Duminica Slăbănogului [Fapte 9, 32-42; In. 5,1-15] „De acum te-ai făcut sănătos; să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ţie ceva mai rău.” Păcatul nu vătăma doar trupul, ci şi sufletul. Uneori, lucrul e cât se poate de vădit; alteori, nu atât de vădit, dar adevărul rămâne adevăr, că şi bolile trupului sunt toate…

11:47, sâmbătă, 28 aprilie, 2018 | Continuarea

Orizontul duhovnicesc | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de joi a celei de-a III-a săptămâni după Înviere

Joi [Fapte 8,26-39; In. 6,40-44] Sfântul Filip l-a întrebat pe famen: „Înţelegi, oare, ce citeşti?”. Acela a răspuns: „ Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Cât de adesea trăiesc acelaşi lucru cei ce citesc cuvântul lui Dumnezeu şi scrierile Părinţilor! Cele citite nu intră în cap; mintea nu poate să…

11:36, miercuri, 25 aprilie, 2018 | Continuarea

Credinţa nefăţarnică | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de marți a celei de-a III-a săptămâni după Înviere

Marţi [Fapte 8,5-17; In. 6, 27-33] „Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, era mereu cu Filip.” A crezut şi s-a şi botezat, dar nimic n-a ieşit din el. Se cuvine să ne gândim că ceva nu era cum trebuie în întocmirea credinţei lui. Credinţa nefăţarnică înseamnă lepădare de propria minte. Aceasta trebuie golită…

11:23, luni, 23 aprilie, 2018 | Continuarea

Templul nezidit de mână | Gândurile Sf. Teofan Zăvorâtul în ziua de luni a celei de-a III-a săptămâni după Înviere

Luni [Fapte 6, 8; 7, 5, 47-60; In. 4, 46-54] Sfântul Ştefan grăieşte: „ Cel Preaînalt nu locuieşte în temple făcute de mâini… Ce casă îmi veţi zidi Mie, zice Domnul, sau ce loc pentru odihna Mea?”. Numai templul nezidit de mână al inimii îl poate încăpea pe Dumnezeu, precum a grăit Domnul: „De Mă…

11:11, duminică, 22 aprilie, 2018 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com