Header image

Articole din rubrica Blogger, Martorii lui Iehova, Sectologie

Polemici cu dragoste chiar şi faţă de Iehovişti

Spune-le: Precum este adevărat că Eu sunt viu, tot aşa este de adevărat că Eu nu voiesc moartea. păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu. /Iezechiel, 33,11/ Am avut o experienţă interesantă cu Martorii lui Iehova, sau cum îi numim noi „Iehoviştii”, şi am văzut că s-a…

4:08, marți, 9 decembrie, 2014 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com