Header image

Articole din rubrica Articole, Comentariile zilei

Ne vom aduna frânturile de forţe pentru a-L mărturisi pe Hristos!

Ne minunăm de vitejia sfinţilor. Sfânta Sofia a fost silită să privească muncile şi chinurile copiliţelor sale Elpis, Pistis, Agapis (Vera, Nadejda, Liubovi), şi le îmbărbăta să nu se lepede de credinţă, inima sângerându-i de durere. Sfântul voievod Constantin Brâncoveanu, la fel, a privit cu inima îndurerată cum capetele iubiţilor săi fii, Constantin, Ştefan, Radu…

10:56, vineri, 24 martie, 2017 | Continuarea

Mărturisirea de credinţă fără îndreptarea vieţii nu are nici o valoare

Dumnezeu nu trimite soli pentru a-i linguşi pe păcătoşi, soli de pace ca să-i legene pe oamenii răi într-o siguranţă de pace cu Dumnezeu. El pune poveri grele pe conştiinţa făcătorului de rele, şi-i străpunge sufletul cu săgeţile remuşcărilor. Trimişii lui Dumnezeu aduc la cunoştinţa păcătosului judecăţile Lui îngrozitoare, ca să adâncească simţul stării lor…

11:43, miercuri, 20 mai, 2015 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com