Header image

Articole din rubrica Articole, Pr. Adrian Făgeţeanu, Sfaturi duhovnicești

Credinţă şi credulitate

„Credinţa este o putere de legătură care înfăptuieşte unirea desăvârşită, nemijlocită şi mai presus de fire a celui ce crede cu Dumnezeu Cel crezut” (Sfântul Maxim Mărturisitorul). Ea presupune deci deschiderea omului, prin puterea harului dumnezeiesc, către dialogul iubitor cu Dumnezeu. Iar actul de credinţă angajează omul întreg, cu tot sufletul şi cu tot trupul….

7:15, vineri, 27 mai, 2016 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com