Header image

Articole din rubrica Comentariile zilei

Postul cel Mare – urcuș duhovnicesc

Unii consideră postul drept scop în sine. Ar fi prea simplu: n-am mâncat, n-am băut și ne-am sfințit. Postul este un mijloc prin care omul, nevoindu-și trupul, se întărește sufletește. Adevăratul post este doar cel îmbinat cu rugăciunea și faptele bune, care luminează calea desăvârșirii. Viața ar trebui să fie un post permanent, prin care…

11:55, joi, 18 aprilie, 2013 | Continuarea

Pomenirea Cuviosului Nichita Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Midichia

Patria Cuviosului Nichita a fost Cezareea Bitiniei, fiind născut din părinţi dreptcredincioşi. Tatăl lui se numea Filaret şi s-a tuns în călugărie, cînd soţia sa după lege s-a mutat la Domnul, într-a opta zi după naşterea pruncului Nichita, pruncul fiind hrănit de maica tatălui său, care pe atunci era între cei vii. După ce a…

10:14, marți, 16 aprilie, 2013 | Continuarea

Cuvânt la Buna Vestire a Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei Maria

Cînd s-a împlinit şi s-a apropiat vremea izbăvirii neamului omenesc, care avea să fie prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, era trebuinţă în tot chipul, să se afle o fecioară curată, fără prihană şi sfîntă, fecioară care ar fi vrednică să întrupeze pe Hristos Dumnezeu, Cel fără de trup, şi să slujească taina mîntuirii noastre. Deci,…

12:00, duminică, 7 aprilie, 2013 | Continuarea

Duminica Ortodoxiei la catedrala “Sf. Bin. Cneaz Alexandru Nevski” Ungheni

Duminică, 24 martie 2013, întreaga lume Ortodoxă prăznuieşte Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Paşti.  La Catedrala Episcopală “Sf. Bin. Cneaz Alexandru Nevski” din oraşul Ungheni, credincioşii au luat parte la Liturghia Sf. Vasile cel Mare, oficiată de Prea Sfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, împreună cu preoţii slujitori ai catedralei.    După citirea pericopei evanghelice, ieromonahul LAVRENTIE…

1:02, luni, 25 martie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Sfinţit Mucenic Pangratie

Sfantul Sfintit Mucenic Pangratie, Episcopul Tavromeniei Părinţii acestui de trei ori fericit au fost din hotarele Antiohiei. Ei au trăit pe vremea în care Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu S-a pogorât la neamul omenesc şi Iubitorul de oameni S-a făcut om pentru oameni. Şi auzind ei de minunile cele prealuminate care le făcea în Ierusalim Stăpânul…

7:20, vineri, 22 februarie, 2013 | Continuarea

Întâmpinarea Domnului – “o sărbătoare a omului trăitor întru Hristos”

Din istoricul sărbătorii Întâmpinarea Domnului, numită în popor şi Stretenia (după numele vechi slavon), este sărbătoarea anuală a zilei în care Sfânta Fecioară Maria, conformându-se legii (Lev. 12, 8), s-a suit la templul din Ierusalim, la 40 de zile după Naşterea Domnului, pentru curăţirea ei, când dumnezeiescul Prunc a fost întâmpinat şi ţinut în braţe…

9:07, joi, 14 februarie, 2013 | Continuarea

Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, 30 ianuarie (12 februarie) Pricina praznicului acestuia a fost în acest chip: în zilele împărăţiei lui Alexios I Comnenul (1081-1118), care a luat împărăţia după Nichifor Botaniates (1078-1081), s-a făcut împărţire şi prigonire între bărbaţii cei pricopsiţi în învăţături şi îmbunătăţiţi. Căci…

6:53, luni, 11 februarie, 2013 | Continuarea

Aducerea moaştelor Sfîntului Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului

Iarăşi praznic strălucit şi pricinuitor de bucurie, iarăşi sărbătoare mult luminoasă a cuprins Biserica noastră, care pierde iarna mîhnirii şi gerul păcatului; iarăşi prăznuim pomenirea dascălului şi a părintelui celui cu gura de aur, a cărui vestire, ca şi a fericiţilor apostoli, a străbătut cu adevărat toate marginile lumii, şi a umplut toate cetăţile; ba…

9:15, sâmbătă, 9 februarie, 2013 | Continuarea

Viața Sfântulului Mucenic Anastasie Persul

Cînd Sfînta Cetate Ierusalim a fost luată de Hosroe, regele Persiei, iar acele sfinte locuri unde a petrecut Hristos Domnul nostru şi a suferit pătimirile cele de voie, răstignirea, moartea, îngroparea şi învierea, atunci a fost robit de păgînii barbari, mîntuitorul lemn al Crucii Domnului, fiind prădat şi dus în Persia cu multe dobînzi. Atunci…

2:37, luni, 4 februarie, 2013 | Continuarea

Sfîntul Apostol Timotei, unul din cei şaptezeci

Pe Sfîntul Apostol Timotei l-a odrăslit latura Licaoniei şi a învăţat carte în vestita cetate Listra, care nu s-a preamărit atît cu îndestularea roadelor pămînteşti, pe cît cu această de Dumnezeu sădită mlădiţă tînără, deşi nu era din prea bună rădăcină; căci precum un trandafir bine mirositor iese din spini, tot astfel Timotei a odrăslit…

12:58, luni, 4 februarie, 2013 | Continuarea

Praznicul Arătării Domnului la mănăstirea Frumoasa

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi, 19 ianuarie 2013, Botezul Domnului, praznic cunoscut şi sub numele de Boboteaza, Epifania sau Dumnezeiasca Arătare a Preasfintei Treimi. Sărbătoarea aminteşte de Botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos şi de recunoaşterea Lui ca Mesia de către Sfântul Ioan Botezătorul. În biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Mănăstirea Frumoasa în prezenţa credincioşilor, slujba…

11:25, sâmbătă, 19 ianuarie, 2013 | Continuarea

Predică la Botezul Domnului – Despre Botezul creştin

În Iordan, botezîndu-Te Tu, Doamne închinarea Treimii S-a arătat…  (Troparul Botezului Domnului)Iubiţi credincioşi, Cu mila şi cu îndurarea lui Dumnezeu, iată am ajuns şi în anul acesta la prealuminatul praznic al Botezului Domnului. Acest sfînt şi mare praznic împărătesc se mai numeşte şi „Arătarea Domnului” sau „Epifania”. Dar pentru care pricină nu se zice Naşterii…

12:08, sâmbătă, 19 ianuarie, 2013 | Continuarea

Despre Botezul Domnului şi despre sfinţirea vieţii noastre

O însemnătate adâncă şi plină de învăţăminte are pentru noi creştinii botezul lui Hristos prin scufundarea în apă a sfântului Său trup. Sfantul Vasile cel Mare ne învaţă: “Înainte de a se pune început nou vieţii, trebuie să se pună capat celei vechi.”. În chip văzut, dar tăinuit, Hristos i-a destăinuit fariseului Nicodim: “De nu…

5:37, joi, 17 ianuarie, 2013 | Continuarea

Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia

Maximian, având al doilea an la împărăţie şi pregătindu-se prigoana cea cumplită împotriva creştinilor, sfânta credinţă în Hristos înflorea, cum înfloresc primăvara multe flori; iar rândunelele şi privighetorile duhovniceşti, păstorii şi învăţătorii Bisericii, cântau dogmele dreptei-credinţe. Între aceştia, cel mai împodobit cu cuvântul şi cu viaţa, a fost Sfântul Chiril, episcopul Bisericii Nicomidiei, care împodobea…

11:46, miercuri, 9 ianuarie, 2013 | Continuarea

Pomenirea Sfântului Arhidiacon Ştefan, cel dintâi mucenic

Cuvânt de laudă la Sfântul Arhidiacon Ştefan, cel dintâi mucenic În al său cuvânt adresat Sfântului Arhid. Ştefan, Asterie, episcopul Amasiei, scoate la lumină cele mai importante amănunte legate de sărbătoarea celui dintâi mucenic al Ortodoxiei. Este o cuvântare care se împarte în trei şi care menţionează în prima parte importanţa sărbătorii acesteia pentru creştinătate, arătând…

8:42, miercuri, 9 ianuarie, 2013 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com