Header image

Articole din rubrica Articole, Biserica, Vieţile Sfinţilor

Viaţa Sfântului Prooroc Iezechiel

Sfîntul Prooroc Iezechiel era dintr-o cetate evreiască, ce se numea Sarira. El era fiul lui Buzi, din seminţia lui Levi, preot al Dumnezeului celui Preaînalt. Sfîntul Prooroc Iezechiel a fost robit şi dus în Babilon de Nabucodonosor, împăratul acestei cetăţi, împreună cu Ioachim, împăratul iudeilor, numit Iehonia al II-lea, în a doua robie a Ierusalimului;…

10:15, vineri, 2 august, 2013 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com