Header image

Articole din rubrica Articole, Vieţile Sfinţilor

Viaţa şi pătimirea Sfintelor Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

 Aceste trei fecioare, Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, s-au adus pe sine în dar Sfintei Treimi. Alţii aduc lui Dumnezeu daruri din averile lor cele din afară, precum oarecînd cei trei împăraţi de la răsărit au adus aur, tămîie şi smirnă. Iar ele au adus daruri din visteriile cele din lăuntru; şi-au adus sufletele ca un…

11:31, duminică, 22 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfinţilor şi drepţilor părinţi Ioachim şi Ana

Sfîntul şi dreptul Ioachim a fost din seminţia lui Iuda, trăgîndu-şi neamul din casa lui David împăratul în acest chip: din neamul lui Natan fiul lui David s-a născut Levi, iar Levi a născut pe Melhie şi pe Pamfir; Pamfir a născut pe Varpafir, iar Varpafir a născut pe Ioachim, tatăl Născătoarei de Dumnezeu. Acesta…

11:21, sâmbătă, 21 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa şi pătimirea Sfântului Mucenic Severian

  Împărăţind Liciniu, rău credinciosul împărat, cînd sfinţii patruzeci de mucenici au fost prinşi de Agricola, dregătorul Sevastiei, şi aruncaţi în temniţă, atunci era acolo un bărbat anume Severian, de neam boieresc, crezînd în Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Acesta, adeseori cercetînd în temniţă pe sfinţii mucenici, îi întărea pe dînşii spre nevoinţa mucenicească cea pentru Hristos….

10:34, sâmbătă, 21 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfântul Mucenic Sozont

Maximian, ighemonul Ciliciei, cînd a intrat în cetatea Pompeiopol, făcîndu-se praznic idolului de aur, a adus multe jertfe. Era acolo un tînăr cu neam din Licaonia, anume Sozont, creştin cu credinţă, cu deprinderi bune, plin de lucruri bune, pentru că învăţa ziua şi noaptea legea Domnului. Acesta, păscînd oile cele ne-cuvîntătoare, pe cele cuvîntătoare le…

10:56, joi, 19 septembrie, 2013 | Continuarea

Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

 În Colose din Frigia, aproape de Ierapole, era o biserică a Sfîntului Arhanghel Mihail, deasupra izvorului cu apă făcătoare de minuni, din care bolnavii primeau multe tămăduiri, mai multe decît din scăldătoarea Siloamului, pentru că acolo, o dată pe an, se pogora îngerul Domnului şi tulbura apa, iar aici, totdeauna era darul Începătorului de cete…

11:24, miercuri, 18 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Prooroc Zaharia, tatăl Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan

 Sfîntul prooroc Zaharia a fost fiul lui Varahie, preotul din Legea veche, avînd femeie din fiicele lui Aaron pe Elisabeta, sora Anei, maica Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Mărturiseşte de dînşii Sfînta Evanghelie că se aflau întru toate faptele bune, petrecîndu-şi calea vieţii fără prihană. Au fost, zice, amîndoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblînd întru…

11:29, marți, 17 septembrie, 2013 | Continuarea

Pătimirea Sfântului Mucenic Vavila şi a celor cu dânsul trei tineri

Păgânul împărat Numerian, petrecând în Antiohia cea mare, într-una din zile a făcut mare praznic zeilor şi a adus atotspurcatele jertfe idolilor, amestecându-le cu sânge nevinovat, căci a junghiat un mic prunc împărătesc, pe care îl avea zălog de la oarecare împărat barbar, pentru o pace nestricată şi trainică. Căci când purtase război cu împăratul…

11:44, luni, 16 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Prooroc Moise

Murind Iosif în pământul Egiptului, neamul lui Iacov, tatăl lui, nu după multe sute de ani s-a înmulţit atâta, încât tot pământul acela s-a umplut de poporul israelit, iar la războaie puteau să fie dintr-înşii câte şase sute de mii de bărbaţi. Atunci împăratul Egiptului, temându-se că nu cumva, sfătuindu-se cu vrăjmaşii lor, să piardă…

11:35, luni, 16 septembrie, 2013 | Continuarea

Pătimirea Sfintei Muceniţe Vasilisa din Nicomidia

 În împărăţia rău credinciosului Diocleţian nici o altă cetate nu s-a înroşit cu sîngele mucenicilor aşa ca Nicomidia, întru care era atîta mulţime de credincioşi ucişi pentru Hristos, încît într-o lună s-au numărat şaptesprezece mii de mucenici, fără de cele douăzeci de mii care au fost arşi în biserică, în ziua Naşterii lui Hristos. Această…

11:10, duminică, 15 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei

Cetatea Nicomidia a fost moştenirea Sfântului Antim, care din tinereţe avea obiceiurile bărbatului desăvârşit. Cu floarea tinereţii sale aducea rodul cel copt al nerăutăţii, crescând cu trupul, împreună creştea şi cu duhul şi, ajungând la vârsta majoră, a covârşit pe toţi cu faptele bune. Trupul lui era potolit, duhul smerit, zavistia dezrădăcinată, mânia întru dânsul…

11:02, duminică, 15 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa şi pătimirea Sfântului Mucenic Mamant

Mucenicul lui Hristos, Mamant, avea patrie Paflagonia şi părinţi însemnaţi. Tatăl lui se chema Teodot, iar mama lui Rufina, amîndoi din neam mare de patricieni, cinstiţi şi bogaţi şi străluciţi prin dreapta credinţă. Ei, nesuferind mai mult să ascundă credinţa lor în Hristos şi osîrdnica dragoste înăuntrul lor, au arătat-o îna-intea tuturor, mărturisind dreapta lor…

11:57, sâmbătă, 14 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

Cel între sfinţi Părintele nostru Ioan a fost pe vremea împăraţilor Iustin, Tiberie şi Mavrichie, născut în Constantinopol. Mai întâi a fost lucrător de aur, bărbat dreptslăvitor, iubitor de săraci, primitor de străini şi temător de Dumnezeu. Acesta l-a primit pe un călugăr, anume Evsevie din Palestina, şi petrecea cu dânsul. Odată, ducându-se el pe…

11:48, sâmbătă, 14 septembrie, 2013 | Continuarea

Cuviosul Simeon Stâlpnicul

Cuviosul Simeon Stâlpnicul (zis și Bătrânul sau „Cel din țarc”), care este cinstit de Biserica Ortodoxă pe 1 septembrie, este primul monah cunoscut care s-a nevoit pe un stâlp. El s-a născut în jurul anului 389, în satul Sisan, la granița dintre Siria și Cilicia. Acesta, pe când păștea oile tatălui său, a cunoscut pe…

11:54, vineri, 13 septembrie, 2013 | Continuarea

Aşezarea în raclă a brîului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Cinstitul Brîu al Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, cel adus în Constantinopol într-un sicriaş de aur cu pecetluire împărătească, a fost pus în biserica pe care dreptcredinciosul împărat Teodosie cel Tînăr o zidise în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la locul ce se numea Halcopratie, adică „tîrgul de aramă”. După mulţi ani, pe vremea împărăţiei lui…

11:02, joi, 12 septembrie, 2013 | Continuarea

Viața Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Sfântul Mitropolit Varlaam a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, Miron Barnovschi, Moise Movilă și Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeși, care se numea Moțoc, din Borcești, sat dis părut situat lângă Târgu-Neamț, Mi tro poli tul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590. Numele său de botez a…

11:54, miercuri, 11 septembrie, 2013 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com