Arhive viețile sfinților - Pagina 19 din 25 - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Articole din rubrica Articole, Vieţile Sfinţilor

Sfânta Muceniţă Evlalia fecioara

Pe vremea împăraţilor închinători de idoli, când toată lumea se întuneca cu păgânătatea elinească, era în Spania, în cetatea Varchinon, o fecioară pe nume Evlalia, fiică de creştini. Aceasta încă…

11:25, marți, 3 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfinţii Mucenici Agathonic şi Zotic şi ceilalţi împreună cu dânşii

Sfîntul Agathonic a fost cetăţean al Nicomidiei iar cu credinţa, creştin. Plin de rîvna Duhului, el a întors mulţime de elini de la idolatrie la credinţa în Hristos, întru care…

11:23, marți, 3 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfânta Muceniţă Vasa şi fiii ei: Teognie, Agapie şi Pist

  Sfânta Muceniţă Vasa a trăit în împărăţia lui Maximian, în cetatea Edesa. Ea, însoţindu-se cu un oarecare slujitor idolesc, anume Valerie, a născut cu dânsul trei fii: Teognie, Agapie…

11:35, luni, 2 septembrie, 2013 | Continuarea

Viața Sfântului Apostol Tadeu

Sfântul Apostol Tadeu a fost din cetatea Edesa. El era evreu de neam şi cunoştea desăvârşit dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi. Şi s-a suit în Ierusalim la închinăciune în zilele…

11:19, luni, 2 septembrie, 2013 | Continuarea

Viața Sfântului Prooroc Samuel

Mai înainte de începerea rânduirii împăraţilor întru Israel, popoarele lui Dumnezeu fiind încă conduse de judecători, era un om din neamul leviţilor cu numele Elcana. El petrecea în cetatea Ramada,…

11:16, duminică, 1 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Mucenic Andrei Stratilat

Păgânul Maximian împărăţind peste stăpânirea Romei şi prigonind pretutindeni pe creştini, era un voievod în Siria, cu numele Antioh. El era rău la obicei şi prea fierbinte slujitor idolilor, suflând…

11:40, sâmbătă, 31 august, 2013 | Continuarea

Sfinţii Mucenici Flor şi Lavru

Sfinţii Mucenici Fior şi Lavru au fost fraţi după trup şi după duh, pentru că au crezut în Hristos cu un suflet şi Aceluia i-au plăcut prin fapte bune. Şi…

11:41, vineri, 30 august, 2013 | Continuarea

Sfântul Alipie Iconarul de la Lavra Pecerska

Sfântul Alipie este unul din primii și cei mai buni iconografi din Rusia, care a pictat icoane doar pentru a sluji lui Dumnezeu. Sfântul a fost cunoscut pentru minuni chiar…

11:41, joi, 29 august, 2013 | Continuarea

Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache

Acest binecredincios şi de Hristos iubitor Voievod al Ţării Româneşti s-a născut la anul 1654 din părinţi de bun neam, după tată fiind coborâtor din voievodul Matei Basarab, iar după…

11:21, miercuri, 28 august, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Prooroc Miheia

Sfântul Prooroc Miheia, cel dintâi cu acest nume, era cu neamul din seminţia lui Efrem şi era fiul lui Iemvlaan. El a fost în Israel întru aceleaşi zile, în care…

11:47, luni, 26 august, 2013 | Continuarea

Sfântul Tihon de Zadonsk sau credinţa dusă până la capăt

La începutul secolului al XVIII-lea, mai exact în anul 1724, avea să se nască în Rusia pravoslavnică unul dintre marii luminători ai Bisericii Ortodoxe, Sfântul Tihon de Zadonsk, episcop de…

11:56, duminică, 25 august, 2013 | Continuarea

Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul

Sfântul Maxim Mărturisitorul a trăit pe vremea răucredinciosului împărat Constans, nepotul lui Iraclie, şi era filosof desăvârşit. Împodobindu-se cu înţelepciunea, şi lăsând toate avuţiile sale fratelui său, s-a făcut monah….

11:50, duminică, 25 august, 2013 | Continuarea

Sfinţii Mucenici Anichit, Fotie şi cei împreună cu dînşii

Fiind păgînul împărat Diocleţian în Nicomidia, cetatea Bitiniei, s-a mîniat pe creştini înaintea întregului sfat şi a pus de faţă în mijlocul cetăţii o mulţime de unelte spre muncire: săbii,…

11:35, sâmbătă, 24 august, 2013 | Continuarea

Viața Sfântului Mare Mucenic Evplu, diaconul

Pe vremea împărăţiei lui Diocleţian şi a lui Maximian, fiind mare prigonire împotriva creştinilor de pretutindenea, aceşti păgâni împăraţi au trimis în părţile Siciliei un asupritor cumplit, cu numele Pentagur,…

12:00, sâmbătă, 24 august, 2013 | Continuarea

Viața Sfântului Mucenic Lavrentie Arhidiaconul

După războiul romanilor cu perşii, Deciu împăratul s-a întors în Roma cu biruinţă şi cu dănţuire. Atunci preasfinţitul Sixt, papa Romei, cu clerul său, a fost prins de Valerian, eparhul…

11:50, joi, 22 august, 2013 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com