Header image

Praznicul Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Berezlogi, Orhei

22:23, miercuri, 21 septembrie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , ,

Credincioșii parohiei „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Berezlogi, raionul Orhei, au primit în ziua prăznuirii nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, miercuri, 21 septembrie 2016, cu multă bucurie duhovnicească vizita Prea Sfinitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Prea Sfinția Sa a oficiat aici, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, slujba de resfințire a lăcașului de cult, renovat în interior și exterior, precum și Sfînta Liturghie.

Evenimentul a mai fost marcat și de aniversarea jubileului de 2o de ani de slujire la Altar și 40 de ani de viață a părintelui paroh, protoiereul Ghenadie Surchicin.

La serviciul divin Prea Sfințitul Nicodim a fost înconjurat de un sobor numeros de preoți și diaconi, iar alături de mulțimea credincioșilor la slujbă s-a rugat președintele raionului Orhei, domnul Tudor Golub, domnul deputat Iurie Leancă, primarul localității, ctitori și oficialități locale.

În cadrul serviciului divin, absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Vasile Baciu, a fost hirotonit în treapta de diacon. Cu acest prilej, Ierarhul i-a adresat nou hirotonitului diacon calde felicitări, îndemnîndu-l să slujească Biserica lui Hristos cu toată dăruirea și priceperea, înmulțind talantul primit la această Sfîntă și Dumnezeiască Taină.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale Învierii și un Te Deum pentru sănătatea tuturor celor care au contribuit la restaurarea și împodobirea sfîntului locaș.

Pentru activitatea pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească sîrguincioasă desfăşurată în cadrul parohiei de-a lungul timpului, în semn de înaltă apreciere și considerație, Prea Sfințitul Nicodim l-a decorat pe părintele paroh, protoiereul Ghenadie Surchicin, cu distincția eparhială „Sf. Dreptul Nicodim” de gradul I.

Tuturor ctitorilor care au sprijinit prin efortul lor restaurarea lacașului de cult, Ierarhul le-a conferit medalii și Diplome Arhierești, în semn de apreciere și recunoștință pentru implicarea jertfelnică în această lucrare sfîntă.

Mai apoi a urmat cuvîntul de învățătură al Prea Sfinției Sale. Vlădica a vorbit mai întîi despre temeiurile biblice și patristice ale cinstirii Maicii Domnului, apoi adresat cordiale felicitări părintelui paroh, protoiereului Ghenadie Surchicin, cu prilejul frumoaselor jubilee aniversate, iar ctitorilor și tuturor credincioșilor – cu ocazia sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, mulțumind tuturor pentru lucrurile frumoase ce le-au săvîrșit în comunitate spre slava lui Dumnezeu și propășirea credinței ortodoxe.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com