Header image

PS Episcop Petru – „2013, anul Sfintei Scripturi, al iubirii săracilor şi îngrijirii bolnavilor”

2:35, marți, 27 noiembrie, 2012 | Cuvinte-cheie:

Cu părintescă dragoste, Vă aducem la cunoştinţă că în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, urmând îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur, care îi numeşte pe episcopi şi preoţi hrănitori ai săracilor, ajutătorii celor încercaţi, îndrumători ai creştinilor, în calea îndumnezeirii, Prea Sfinţitul Episcop PETRU, declară anul 2013, „ANUL SFINTEI SCRIPTURI, AL IUBIRII SĂRACILOR ŞI ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR”.  Întrucât iniţiativa Prea Sfinţitului PETRU vizează: susţinerea şi promovarea învăţăturii despre importanţa Sfintei Scripturi în viaţa creştinului; a iubirii săracilor şi îngrijirii bolnavilor ca o încoronare a trăirii învăţăturii scripturistice; actualitatea temei în viaţa Bisericii şi a societăţii: necesitatea pregătirii din timp, prin studii, articole, şi manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, social-medical pe parcursul întregului an 2013.

   Misiunea Bisericii este tocmai aceea de a ajuta pe credincioşii ei, ca prin citirea Sfintei Scripturi, a faptelor de milostenie faţă de săraci şi prin îngrijirea bolnavilor, să trăiască în plenitudine ,,cât de bun şi cât de dulce este Domnul”.
   În acest demers misionar al Bisericii, cu arhierească binecuvântare, îi îndemnăm pe toţi preoţii şi credincioşii din cuprinsul episcopiei, să fie receptivi faţă de acest mesaj şi să bată la paradisul frumos al Scripturii care mângâie inima noastră atunci când este întristată, o potoleşte când este plină de mâhnire şi o umple de bucurie veşnică. (Sf. Ioan Damaschin). Apoi această împărtăşire să fie continuată de faptele dreptei credinţe, a iubirii săracilor şi îngrijirii bolnavilor.
   Dumnezeu să ocrotească cu mila şi harul Său pe toţi cei ce se ostenesc în via Bisericii Sale şi să dăruiască întregii lumi nădejdea şi bucuria unei veţi altoite pe Sfânta Scriptură şi pe iubirea faţă de omul aflat în suferinţă.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com