Header image

8 martie – alegem comunismul sau tradiţia creştin-ortodoxă?

13:01, miercuri, 8 martie, 2017 | Cuvinte-cheie: , ,

Destul de activă săptămâna asta, lumea în jurul meu era tare agitată cu „şinstirea” 8 martelui. Apare o întrebare retorica… Ce s-a întâmplat pe 8 martie? S-a născut cineva sau a murit vreo personalitate marcantă? Sau poate a fost vreun eveniment major internaţional? Unii spun că este ziua primăverii. Mă întreb atunci, care este logica serbării anume pe data de 8, când primăvara începe pe 1 martie. Este această zi o amintire a unui eveniment istoric revoluţionar? Nici o sursă oficială nu confirmă această presupunere. Însă cu toţii ştim că 8 martie este „ziua internaţională a femeii”.

8 martie nu este ziua femeii, ci ziua unui anumit tip de femeie – femeia-revoluţionar. Acolo unde comunismul nu a dat „rod”, această sărbătoare nu există. Ca să înţelegem de unde au apărut aceste „sărbători” putem menţiona acţiunile regimul comunist-bolșevic în Rusia, care pe data de 20 ianuarie (2 februarie) 1918 el a semnat „Decretul SNK despre separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică”. În acest decret se menţiona:

„Nici o societate bisericească şi religioasă nu are dreptul să posede proprietate. Ele nu au drepturi de persoană juridică”. În afară de aceasta, în decret se spunea: „Toată proprietatea bisericilor şi a organizaţiilor religioase din Rusia se declară avutul întregului popor”. Cu alte cuvinte se confiscă. De asemenea, într-o discuţie privind electrificarea, Lenin a spus: „Electricitatea Îl va înlocui pe Dumnezeu. Lasă ţăranul să se roage electricităţii şi va simţi mult mai acut puterea conducerii centrale decît pe cea celestă”. Deci, din moment ce Biserica a fost practic condamnată, sărbătorile religioase trebuiau condamnate şi ele şi înlocuite cu sărbători comuniste, mai ales că deja în anul 1910 comunista Clara Zetchin (născută Asser), la Conferinţa Femeilor Socialiste de la Copenhaga proclama ziua de 8 martie sărbătoarea femeii-revoluţionar. În Rusia, 8 martie (23 februarie) a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1917 pentru a marca începutului revoluţiei bolşevice.

Repet întrebarea retorică, de ce însă ziua „femeii-revoluţionar” a fost pusă pe 8 Martie? Cine din liderii mişcării a fost concediat? Cine a fost arestat? Cine dintre ei s-a născut în această zi? Nici un răspuns… De aici reiese că motivele creării acestei sărbători nu au fost istorice, sociale sau publice. Ceva personal se asocia la fondatorii acestei sărbători cu această dată.

Partea ocultă a subiectului, despre care nu este scris practic nimic, constă într-un calcul astronomic, 8 martie fiind situată la polul opus, la distanţă de exact 6 luni, faţă de data de 8 septembrie calendar bisericesc (21 septembrie – c.c.) atunci când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte naşterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare din anul bisericesc care începe la 1 septembrie. Astfel, ziua femeii-revoluţionar este exact opusul femeii cinstite de Biserica Ortodoxă. Orice sărbătoare trebuie să aibă un substrat mitic pentru a rămâne în subconştientul mulţimii. Nu a fost o excepţie nici 8 martie.

Pe pagina www.ortodoxia.md într-un articol despre această dată găsim: Revoluţia, după cum se ştie, porneşte dintr-un patos religios. Ea însăşi este un mit, iar unui mit îi este caracteristic să aibă antecedente. Acţiunea prezentă ar trebui să readucă în actualitate un oarecare model din mitologia veche. Instinctul mitic al revoluţiei pune întrebarea astfel: „Au fost în istorie femei care au ridicat poporul în lupta contra tiraniei şi au avut succes?” Rugînd un european să dea un nume de femeie-lider, el negreşit va răspunde: Ioana d’Arc. Dar Clara Ţetkin e evreică şi pentru ea mai familiare sunt asocierile cu evenimentele din istoria poprului său. Pentru evrei Ioana d’Arc se asociază cu Estera din istoria biblică. De acea, atunci cînd Partidul a pus problema înfiinţării unei sărbători feminine, Clara Ţetkin şi-a adus aminte de Estera.

Cu multe secole în urmă Estera şi-a salvat poporul de mînia unui tiran. Istoria aceasta este prezentă nu numai în Biblie. Esterei îi este închinată cea mai veselă sărbătoare a evreilor – Sărbătoarea Purim. Ea se serbează la sfârşitul lunii februarie – începutul lui martie. Această sărbătoare nu are o dată fixă (ca şi Paştele creştin) şi cum am menţionat mai sus sebarea „zilei internaţionale a femeii”  în Rusia Bolşevică în 1917 a coincis cu Purimul. A schimba în fiecare an data ar fi fost incomod, de aceea s-a hotărît ca ziua femeii-revoluţionar să se serbeze aparte de Purim. Indiferent de aceasta însă, în fiecare an ziua de 8 Martie este o chemare a lumii de a slăvi Femeia-Lider – pe Estera, adică a serba Purimul. De asemenea căutînd în Enciclopedia Evreiască, sărbătoarea Purim vedem că nu are nimic în comun cu religia –   „этот праздник „не связан ни с храмом, ни с каким-либо религиозным событием” (Еврейская Энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. т. 13. М., Терра, 1991, стб. 123).

Legătura dintre Purim şi ziua femeii este menţionată şi de principala resursa web a evreilor  „Sem40.ru”: «О том, что восьмой день первого весеннего месяца связан с именем германской феминистки и революционерки Клары Цеткин, помнят все, но вот почему именно восьмой, знают немногие. Оказывается, эта цифра возникла не случайно. Движение феминисток создавалось не в одночасье, делом было долгим и кропотливым, но, тем не менее, в 1910 г. на 2-й международной конференции социалисток в Копенгагене было принято решение конкретизировать дату возникновения политической организации, борющейся за права женщин, и объявить ее днем солидарности всех женщин планеты. Такой датой выбрали… еврейский праздник Пурим. Связан он с именем великой дочери еврейского народа Есфири, которая умудрилась спасти от тотального уничтожения своих соплеменников» (Женский день придумали евреи //http://www.sem40.ru/ent1.shtml?list=2&news_num=16991&comment=1 – după publicarea articolului misionarului Kuraev a doua zi acest link aîncetat să mai funcţioneze)

În anul 1965 în URSS 8 martie a fost declarată zi nelucrătoare, şi rămîne astfel pînă astăzi.

Klara Zetchin, feministă înrăită, introduce „sărbătoarea internaţională a femeii revoluţionare” prin care deschide cutia pandorei viitoarelor curente sociale degradante ce au urmat şi continuă să fie propagate chiar şi astăzi de unele grupuri oculte. Deşi feminismul, idee de sorginte iluminist-masonică, îşi găsea temeiuri în Constituţia de la 1793 (printre altele, se cerea, pentru prima oară, recunoaşterea divorţului, practicarea de către femei a meseriilor masculine, abolirea pedepsei pentru adulter), după sângeroasa revoluţie atee de la 1789 din Franţa, în Ţările Române nu prinsese rădăcini nici la finalul veacului al XIX-lea, decât, prin excepţie, la unele femei ce proveneau din elita intelectuală boierească sau princiară. Creuzetul feminismului a fost Occidentul, SUA, Anglia, Franţa, Ţările de Jos, apoi Germania şi Austria unde au luat fiinţă organizaţii sindicale feminine, celule socialiste şi comuniste cu departamente pentru femei, grupări intelectuale exclusiviste, reviste şi cluburi pentru femei. Cine a ales emanciparea raţiunii de credinţă, a omului de Dumnezeu, a neamului de monarhie, a credincioşilor de parohie, a dus lucrarea şi mai departe pentru distrugerea cuplului familial, rânduit de Dumnezeu, prin dezbinarea femeii de bărbat.

Iluminism, marxism, socialism, comunism, feminism, liberalism, anarhism, avangardism, modernism, umanism, postmodernism, acestea din urmă ca faze finale ale nihilismului, toate şi încă multe, multe altele constituie trepte spre moartea duhovnicească, lucrări succesive ale apostaziei. În toate aceste curente operează otrava ideologică a negării lui Dumnezeu şi înlocuirea acestuia cu omul care, automat, intră sub înrâurirea şi puterea demonilor. (1)

Pentru un creştin înbisericit, nu este nevoie de a explica de ce nu trebuie serbată această dată. Logica simplă ne ghidează că un creştin niciodată nu poate să sărbătorească sărbători comuniste şi se află în contradicţie cu însăşi credinţa.

Astăzi, a început postul Paştelui, una din cele mai importante perioade pentru creştinii ortodocşi în calea curăţirii noastre atât trupeşti, cât mai ales duhovniceşti. Este o perioadă de rugăciune, de contemplare, perioadă în care ne aducem aminte de viaţa Domnului nostru Iisus Hristos, este postul Jertfei pe Cruce şi al Învierii Mântuitorului, etapă esenţială de pregătire pentru urmarea lui Hristos în veşnicie, de înfrânare a poftelor şi abţinere de la păcate. De 8 martie însă, au loc beţii, ne întrecem în a face daruri scumpe, felurite flori, ne aprindem simţurile şi afectele, mâncăm carnea cea mai bună, bem alcool fără măsură, dansăm, desfrânare peste tot, se vorbesc toate măscările şi răutăţile posibile, se chiuie şi se veseleşte. Televiziunile comerciale promovează intens cu o săptămână înainte că, pentru ziua de 8 martie, toate locurile în restaurante şi locarne au fost deja bronate, iar mall-urile fac cele mai avantajoase reduceri la mărfuri.

Oare, cu un veac în urmă, se reacţiona la fel de pătimaş, mînaţi parcă de un magnetism demonic, pentru călcarea postului şi sfidarea lui Dumnezeu? Nici vorbă! Nici măcar nu auziseră de 8 martie. Comuniştii, revoltaţi împotriva lui Dumnezeu şi a rânduielilor puse de Acesta în lume, voiau să înroleze alături de ei şi femeile. Întâi de toate le-au oferit o zi a feminităţii păgâne, o sărbătoare bună pentru dezlimitarea patimilor şi slăvirea femeii, adică a făpturii, negându-l pe Creator. De la bun început, această sărbătoare a fost anticreştină, antihristică, apostată, antisocială, pierzătoare de suflete. Prin propagandă insistentă privind dreptul la vot dar mai ales „drepturile” anticreştine, precum şi prin adunări sfidătoare, prin ziare şi cărţi, mişcarea feministă s-a impus în conştiinţa cât mai multor oameni. În Vest, după al doilea Război Mondial, din feminism au izbucnit revoluţia sexuală, lesbianismul, mişcările protestatare ale tinerilor hippy, cu consecinţe dezastruoase privind pruncuciderea (legea dreptului la avort), homosexualitatea, concubinajul şi distrugerea familiei. În Est, a lucrat bolşevismul satanist, prin organizaţiile de femei şi tineret care au impus rânduieli noi, joia tineretului, regina balului, 8 Martie, deturnată în mod fals către „ziua mamei”, implicându-i astfel şi pe copii, apoi discoteca şi concursurile de miss au înlocuit tradiţiile morale şi creştine ale românilor. Privind înapoi cu amărăciune, observăm că vrăjmaşii nevăzuţi, dar şi cei văzuţi au făcut cu noi exact ceea ce au vrut. S-au bizuit pe păcatele şi patimile noastre, pe naivitatea şi neştiinţa noastră, pe slaba credinţă şi pe slăbiciunile noastre şi ne-au spălat creierele, după care le-au „remobilat” cu ideile, opiniile, obiceiurile şi năravurile lor. Le-au fost suficiente două generaţii, cel mult trei, pentru ca să ne preschimbe din creştini în păgâni sadea. (2)

Biserica Ortodoxă cinsteşte femeia şi care creştin nu ştie de 8 septembrie, ziua naşterii Maicii Domnului sau de ziua Femeilor Mironosiţe, sărbătorită a 3 săptămână după Paşti, sau pomenirea sfintei cuvioase Parascheva de la Iaşi, ocrotitoarea Moldovei, şi multe alte sărbători, care aduc omagiu femeiei creştine.

Andrei Kuraev scria într-un articolul de-al său:

„Am scris acest articol nu pentru ca noi creştinii să avem o atitudine neprietenoasă faţă de cei de un neam cu Clara Ţetkin, ci pentru a înţelege ce sărbătorim de fapt pe 8 Martie şi pentru a reîntoarce stima faţă de tradiţiile noastre ortodoxe. Motivele Clarei Ţetkin sunt clare… Nu înţeleg de ce noi ar trebui să serbăm Purimul evreilor. N-ar fi timpul să uităm de sărbătorile „roşii”, ostile creştinismului şi de 8 martie în special. Zi care nu are nimic comun cu femeia creştină.”

Cezar Salahor, blog personal

Contact Form Powered By : XYZScripts.com