Header image

A apărut cartea cu CD: Despre patimi şi virtuţi

18:05, miercuri, 20 noiembrie, 2019 | Cuvinte-cheie: , , ,

La Editura Trinitas a apărut un volum despre patimi şi virtuţi care cuprinde o selecţie a ediţiilor emisiunii Cuvântul care zideşte, difuzată la Radio TRINITAS. Volumul este însoţit de un CD cu versiunea audio a acestor emisiuni realizate de Pr. Narcis Stupcanu.

În cadrul cărţii, părintele Narcis prezintă mai multe meditaţii duhovniceşti despre păcatele capitale, punându-le în balanţă cu virtuţile contrare acestora.

Autorul îşi întemeiază argumentele pe cuvintele Sfinţilor Părinţi şi Scriitori Bisericeşti urmărind căile prin care creştinii se pot elibera de aceste păcate capitale, la care se adaugă evidenţieri cu privire la mijloacele prin care se pot cultiva virtuţile.

Succesiunea capitolelor suge­rează o creştere duhovnicească prin parcurgerea unui traseu dificil, dar frumos, alcătuit din 33 de trepte.

„Pentru fiecare neputinţă Sfinţii Părinţi ne dăruiesc în scrierile lor şi prin pilda propriilor vieţi remedii care, odată primite, deschid un orizont în care neştiinţa e înlocuită de ştiinţă, lăcomia de milă, iubirea de arginţi sau arghirofilia de sărăcie şi asceză, lenea de rugăciune şi muncă, mânia de blândeţe şi răbdare, invidia de iubire de aproapele, minciuna, bănuiala, viclenia şi suspiciunea de lucrarea adevărului, tristeţea de bucurie, deznădejdea de nădejde, egoismul de milostenie, mândria de smerenie”, se menţionează în nota editorială.

Lucrarea poate fi achiziţionată prin intermediul site-ului Librăriei Cărților Bisericești, prin comandă la [email protected][email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.28.

https://basilica.ro/

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com