A apărut lucrarea Bisericile Basarabiei, Vol. III, autor Alexandru Cerga - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

A apărut lucrarea Bisericile Basarabiei, Vol. III, autor Alexandru Cerga

Recent, a apărut lucrarea Bisericile Basarabiei, Vol. III, autor Alexandru Cerga. Volumul III cuprinde localitățile și parohiile care încep cu litera D până la G.

Incontestabil, valoarea practică a lucrării este una inestimabilă la etapa actuală, dând posibilitatea nu numai mediului științific şi celui academic să se familiarizeze cu trecutul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, ci reprezintă şi o adevărată enciclopedie destinată tuturor cetățenilor în general pentru a conștientiza rolul şi locul pe care-l are ortodoxia în societate.

Referenţi-consultanţi: Demir Dragnev, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent al AŞM; Tudor Candu, doctor în istorie, conferenţiar, Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM; cercetător ştiinţific superior, Institutul de Istorie, AŞM; Manole Brihuneţ, protoiereu mitrofor, preşedintele Sectorului sinodal arhitectură şi pictură bisericească, doctor în studiul artelor

 * * *

În anul 2013 a apărut primul volum al lucrării Bisericile Basarabiei: Dicționar enciclopedic, autor Alexandru Cerga. Lucrarea a fost preconizată să apară în mai multe volume care vor cuprinde informații despre aproximativ 1450 de locașuri sfinte din spațiul dinte Prut și Nistru. După cum menţionează şi autorul, lucrarea permite enoriaşilor bisericilor, precum şi celor interesaţi de istoria ecleziastică să afle informaţii variate despre toate locaşele existente în prezent şi despre cele care le-au precedat, despre numele ctitorilor şi ale preoţilor care au oficiat acolo servcii divine pe parcursul secolelor.

Prezentul studiu este aranjat în ordine alfabetică conform denumirii localității unde este așezată fiecare biserică. Primul volum cuprinde localitățile și parohiile care încep cu litera A până la Cahul.

Volumul al doilea apărut în anul 2016, include locașele de cult din parohiiile ortodoxe, localitățile care încep cu litera C, dealtfel și orașul Chișinău. În lucrare se menționează următoare locașuri sfinte din capitală: Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” (Mazarache), Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Biserica „Bunavestire”, Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Biserica „Tuturor Sfinților”, Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul Mucenic Valerie”, Biserica „Înălțarea Domnului” („Sfânta Vinere”), Biserica „Sfântul Mare Mucenic Haralambie”, Catedrala Romano-Catolică „Providența Divină”, Catedrala Mănăstirii „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” (Biserica „Ciuflea”), Biserica „Sfânta Treime”, Biserica „Tuturor Sfinților Moldavi”, Biserica Armenească Apostolică „Sfânta Maica Domnului”, Biserica „Sf. Pantelimon”, Catedrala „Sf. Teodor Tiron și Teodora de la Sihla”, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica „Sfântul Mare Cneaz Vladimir”, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, Catedrala „Schimbarea la Față a Mântuitorului”, Biserica „Întâmpinarea Domnului”, Biserica „Sfântul Dumitru”, Capela familiei Ohanowicz, Biserica „Învierea Domnului”, Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, Biserica „Iisus Hristos Mântuitorul”, Biserica „Sf. Apostol Andrei”, Biserica „Învierea Domnului” (Sf. Lazăr), Biserica „Sfântul Mucenic Doctor Diomid”, Biserica „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”, Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Biserica „Sfânta Treime” (Biserica Liceului „Prometeu”), Biserica „Chipul Nefăcut de Mână al Domnului nostru Iisus Hristos”, Biserica „Sf. Mare Mucenic Valeriu”, Biserica Catolică „Sfântul Alois Scosoppi”, Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, Biserica „Tuturor Sfinților”, Biserica „Icoana Maicii Domnului – Bucuria Tuturor Scârbiților”, Biserica „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Biserica „Adormirea maicii Domnului” Complexul „Muzeul satului”, Bisericile „ Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Părinți Ioachim și Ana”, Biserica „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfțntul Daniel Sihastru”, Biserica-catedrală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Biserica „Sfinții Trei Ierahi” (în construcție), Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” (în construcție), Biserica „Sf. Doctori și făcători de minuni Cosma și Damian” (în construcție), Biserica „Sfântul Prooroc Daniil” (în construcție), Biserica „Sfântul Serafim de la Sarov” (scuarul Consiliului Europei) (în construcție), Biserica „Tuturor Sfinților Români” (în construcție), Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (în construcție), Biserica „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” (în construcție), Biserica „Sfântul Serafim de la Sarov” (în construcție), Biserica „Duminica Sfinților Români” și „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” (în construcție), Biserica „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul”, Biserica „Sfântul Prooroc Ilie”, Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Cuvios Stelian” (în construcție), Biserica „Sfintelor Femei Mironosițe” (în construcție), Capela „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul” (în construcție), Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica „Sf. Matrona”.

Descrierea fiecărei biserici conţine date despre construcţia locaşului, distrugerea sau închiderea acestora în perioada sovietică, descrierea aspectului arhitectural, înzestrarea bisericilor, necropolele şi alte elemente. Sunt prezentate şi date despre bisericile vechi dispărute. Toate locaşurile sfinte sunt însoţite de imagini.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com