Header image

A avut loc ședința comisiei sinodale pentru canonizarea sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova

17:05, luni, 10 decembrie, 2012 | Cuvinte-cheie: ,

Astăzi 10 decembrie 2012 în incinta Orfelinatului ”Prea Fericitul Iosif” din municipiul Chișinău, a avut loc ședința Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova. Comisia a fost convocată și prezidată de către Prea Sfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, participînd toți membrii reprezentanți ai eparhiilor.
Ordinea de zi:
 Studierea şi tratarea materialelor privind viaţa, slujirea şi activitatea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni în vederea propunerii spre canonizare a Binecredinciosului Ierarh.
   S-a discutat:
  La şedinţa Comisiei din 08 octombrie 2012, fiecare membru a primit materiale despre viaţa şi activitatea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni pentru a fi studiate de sine stătător, ca la următoarea întrunire  (din 10 decembrie 2012) să fie discutate în cadrul Comisiei.
  Au fost prezentate rapoarte şi studii cu referinţă la viaţa, slujirea şi activitatea pastoral-liturgică, misionară, administrativ-bisericească, istorico-culturală, etc a  Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni al Chişinăului şi Hotinului.
  Urmare celor prezentate, a fost evidenţiat rolul primordial şi edificator al arhipăstorului în înfiinţarea şi buna organizare a primei structuri eclesiale din Basarabia, grija sa pentru cler şi drept-măritorul popor, dar şi mărturisirea fermă şi vie a credinţei sale ca monah şi Ierarh al Bisericii.
   A fost reliefat aportul său considerabil cu privire la organizarea Seminarului Teologic din Chişinău, a Tipografiei Eparhiale, la extinderea numărului de parohii al eparhiei.
   S-a decis:
  În temeiul rapoartelor şi studiilor prezentate, dar şi urmare dezbaterilor şi studierii minuţioase a vieţii, slujirii şi activităţii bisericeşti a ilustrului ierarh – Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit şi Exarh Gavriil Bănulescu-Bodoni, al Chişinăului şi Hotinului, ţinînd cont şi de cinstirea şi pioşenia acordată arhipăstorului de către credincioşii noştri, Comisia în unanimitate a decis înaintarea unui raport Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova privind canonizarea acestui mare Ierarh al Bisericii noastre, care merită să fie cinstit ca sfânt.
  Acest act canonico-bisericesc, dar şi cultural-istoric se vrea realizat cu prilejul marcării a două sute de ani de la înfiinţarea eparhiei Chişinăului şi Hotinului.
Preşedintele Comisiei                                                              Prea Sfințitul PETRU, 
                                                                             Episcop de Ungheni și Nisporeni
Membrii Comisiei:                                                       Prot.mitr. Victor MIHALAŞ
                                                                              Prot.mitr. Ioan AXENTII
                                                                  Prot.mitr. Alexei TANASEICIUC
                                                                     Prot.mitr. Mihail SĂRĂCUŢĂ
                                                                               Preot Samuil BACARJI
Secretarul Comisiei                                        Arhimandrit  IOAN (Moşneguţu)

Sursa: http://episcopia-ungheni.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com