Header image

Activitatea caritabilă a Bisericii: Să fim slujitori neobosiți ai aproapelui și „atleți” ai filantropiei!

11:55, duminică, 9 februarie, 2020 |

Copiii sunt cei mai curați mesageri ai dragostei lui Hristos în lume…

Încă de la vârstă fragedă copiii trebuie să vadă în faptele celor mari mărturia împlinirii Evangheliei iubirii milostive a lui Dumnezeu în viața fiecărui credincios, ca alternativă la viața imorală și duhul lumii secularizate. Este de apreciat faptul că părinții împreună cu dascălii școlii induc copiilor prin acțiunile filantropice la care participă și cei mici, sentimentul de iubire, ajutor și compasiune față de cei care au nevoie de ajutorul nostru.

De un astfel de proiect se bucură câțiva elevi ai I. P. Liceul „Columna” din Capitală, care vizitează lunar câte o familie vulnerabilă, ajutând-o să treacă mai ușor peste încercările și greutățile vieții.

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir micuții împreună cu părinții și profesorul lor, Diaconul Iliric Iutiș, însoțiți fiind de către tinerii voluntari ai Mitropoliei și Președintele Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate, Dl Serghei Crudu, au adus pe lângă darurile materiale (hăinuțe pentru copii, produse alimentare și igienice) și financiare, și cuvinte de speranță, mângâiere și alinare pentru o tânără mămică, care trăiește vremuri grele de sărăcie și lipsuri alături de fiica ei, pe care le-a părăsit tatăl, lăsându-le și fără un loc de trai, chiar acum, înainte de a se naște cel de-al doilea copilaș.

În societatea de astăzi unirea în conlucrare a Familiei, Școlii și Bisericii este una extrem de necesară, întrucât are rolul de a-l orienta pe copil spre Dumnezeu, spre Cuvântul Său, spre credință și fapte bune față de cei din jur.

Ajutor material pentru mai multe familii nevoiașe din or. Cricova

Mâinile întinse după ajutor sunt tot mai multe, glasurile care să le audă – tot mai puține…

Tot în această săptămână, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a ÎPS Mitropolit Vladimir, mai multe familii nevoiașe din or. Cricova au primit sprijin material din partea Bisericii prin intermediul părintelui paroh Nicolae Andrieș și a tinerilor voluntari ai Mitropoliei Moldovei.

În cadrul vizitei în această comunitate, grupul de voluntari „Părintele Sofian Boghiu” împreună cu Președintele Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate, teologul Serghei Crudu, au vizitat biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, unde părintele paroh Nicolae a prezentat oaspeților programul liturgic și principalele proiecte catehetice și misionare ale comunității: susținerea permanentă a familiilor vulnerabile și numeroase din parohie, oferirea meselor de sărbători pentru credincioși în foișorul amenajat în curtea Bisericii, terenul de joacă pentru copii, cadouri pentru 50 de copii la fiecare Liturghie duminicală, construirea unui Centru social pentru activitățile misionar-sociale ale parohiei, ș. a.

Timpurile în care oamenii își împărțeau averile cu ceilalți, căutând doar spre comorile sufletești, par a fi de mult apuse. Îndemnul Mântuitorului, adresat tânărului bogat, interesat de mântuirea sufletului: „Du-te, vinde-ți averile și le împarte săracilor, apoi vino de-Mi urmează Mie!“, pare tot mai ignorat și neauzit în această lume lipsită de sens și însetată de iubire adevărată.

Adevărul este însă unul: la Judecata de Apoi, precum ne arată tot Mântuitorul, criteriile după care vom fi judecați vor fi unele de filantropie sau milostenie, criterii nu de teologie înaltă sau savantă, ci de asistență socială. Nu vom fi întrebați atunci despre lecturile noastre teologice, nici măcar despre postul sau chiar rugăciunea noastră, deși acestea toate sunt incluse în programul de viață al unui creștin, ci vom fi întrebați dacă am hrănit sau adăpat pe cel sărac, dacă am căutat și ajutat pe cel bolnav sau închis, dacă am primit cu dragoste pe cel străin și singur. Dacă am făcut astfel de fapte bune, pe Hristos L-am primit în viața, sufletul și casa noastră. Dacă, dimpotrivă, am ezitat sau evitat să săvârșim aceste fapte creștinești, pe Mântuitorul L-am evitat sau alungat.

Biserica ne învață dintotdeauna să fim solitari, pentru că toți ne suntem, unii altora, frați și surori întru Domnul, în virtutea calității noastre esențiale de a fi fii și fiice iubiți și iubite ale Aceluiași Tată Ceresc, Izvor al Iubirii și Milostivirii. Pe de altă parte, ea ne îndeamnă să descoperim în fiecare persoană umană aflată în lipsuri și suferință pe Hristos Domnul, Care, prin atitudinea noastră față de mâna întinsă a săracului, în glasul stins al flămândului sau al bolnavului, în privirea înlăcrimată a suferindului, probează dragostea noastră față de El. Hristos este, așadar, prezent în situațiile limită din viața oamenilor, pe cei săraci și suferinzi ajutându-i, pe cei sănătoși și bogați încercându-i.

Sectorul Sinodal Activitate Socială și Caritate, www.mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com