Adevărul despre Societatea Martorii lui Iehova, în baza revistelor ,,Turnul de Veghe’’ și ,,Treziţi-vă’’ (I) - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Adevărul despre Societatea Martorii lui Iehova, în baza revistelor ,,Turnul de Veghe’’ și ,,Treziţi-vă’’ (I)

18:16, miercuri, 25 ianuarie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Un articol în fața căruia Martorii lui Iehova nu găsesc răspuns.

Aproape toți am întâlnit pe la colțuri de stradă persoane în grup de câte doi, care ne îndeamnă să ne trezim, punându-ne în față broșurile ,,Treziți-vă’’ și ,,Turnul de Veghe’’. În realitate ei sunt cei care au nevoie de trezire, căci s-au făcut ca aceia, despre care vorbea proorocul Isaia, când  zicea : ,,Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi, uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi vedea. (Isaia 6,9).

În acest articol nu voi încerca să dovedesc adevărul scripturistic prin versete biblice.  Mă voi folosi exclusiv de cărțile și revistele Martorilor, punând adevărul dumnezeiesc în fața ,,adevărului lor’’.

Publicațiile Societății Turnul de Veghe și Treziți-vă dezbat multe subiecte benefice și utile. Deseori articolele sprijină credința într-un Creator, încurajează viața de familie sănătoasă, îndeamnă la sinceritate, accentuează importanța umilinței și a altor virtuți, făcând aceasta pe baza Scripturii. Alte articole demască vehement amăgirea religioasă și ipocrizia unor culte religioase. Societatea Turnul de Veghe, pe tot parcursul istoriei sale nu s-aconsideratniciodatăvinovată de fărădelegi și încălcări ale Cuvântului dumnezeiesc, arătând în schimb cu grăbire la toată lumea comportamentul nedemn si fățărnicia altor culte religioase, făcând paralelă între minciuna acelor lideri religioși și fariseii din timpul Mântuitorului.

În mai multe rânduri Societatea Martorii lui Iehova a proorocit diverse evenimente pentru viitor, care nu s-au împlinit, dar nici așa n-a renunțat la supranumele de ,,Prooroc al lui Dumnezeu’’. A prezis data sfârșitului lumii și a celei de a Doua Veniri a lui Iisus Hristos pe pământ. Astfel de contradicții sunt tipice unor culte religioase. Preluând această cale, Martorii lui Iehova s-au învățat să practice o gândire dublă, o gimnastică mentală, despre care vorbește George Orwell în romanul ,,1984’’. Autorul  vorbește despre oamenii conduși de regimul totalitar : ,, Să știi  și să nu știi, să fii sigur de adevăr, dar în același timp să vorbești minciuni bine structurate, să ai în același timp doua păreri ce se exclud una pe alta, să știi că ele se contrazic , dar să fii convins de fiecare dintre ele în parte’’.(„1984″, Noua bibliotecă americană”, 1981 pag. 32).

Această dublă gândire îl face pe Martor să creadă cu toată inima că Societatea Martorii lui Iehova  este Proorocul lui Dumnezeu, iar atunci când se întâlnesc cu proorociile mincinoase, să poată nega că organizația  lor a pretins vreodată să se declare drept prooroc al lui Dumnezeu.

Revista ,,Turnul de Veghe’’ scria la un moment dat : ,,A lăsat Iehova vreun prooroc oamenilor pe pământ, care sa-i ajute, să-i preântâmpine de pericole și să le vestească viitorul ? La aceste întrebări putem răspunde afirmativ. Cine-i acest prooroc ?: Acest prooroc nu este un om , ci un organ, alcătuit din bărbați și femei… Astăzi acesta este cunoscut sub numele de Martorii lui Iehova’’. (Turnul de Veghe, din 01.04.72, pag.197 din articolul ,,Ei vor afla că în mijlocul lor se gasește un prooroc’’).

Discutând despre învățătura societății, anume ce ar trebui să răspundă un Martor atunci când i se spune că este prooroc mincinos, revista preciza : ,,Martorii lui Iehova nu afirmăcăsunt proorocul lui Dumnezeu’’. (Turnul de Veghe, ,,Răspunsuri din Scriptura’’,1985 pag. 136-137). Iar cu câțiva ani mai înainte, Martorii afirmau: ,,Turnul de Veghe nu este un prooroc, el doar tâlcuiește Scriptura, ale cărei cuvinte s-au împlinit cu precizie și continua să se împlinească și astăzi. (,,Turnul de Veghe’’, 01.01.69, pag 2).

Se observă o linie ce trasează o diferență: revista nu este un prooroc, ea doar tâlcuiește proorociile deja existente în Scriptură. Însă tâlcuirile Societații vorbesc desprelucruri ce nu sunt precizate in Scriptură, numind ani concreți : 1914, 1918, 1925, 1975. Iar atunci când cineva ,,tâlcuiește’’ Scriptura, începând să prezică viitorul, precizând ani concreți, el nu mai poate afirma că vorbește din Scriptură, ci acționează ca un prooroc pe propria răspundere.

Dumnezeu însă, s-a îngrijit de noi șine-a lăsat criteriile dupa care putem să-l descoperim pe cel care prevestește viitorul :

,, Iar proorocul care va îndrăzni să grăiască în numele Meu ceea ce nu i-am poruncit Eu să grăiască, și care va grăi în numele altor dumnezei, pe un astfel de prooroc să-l dați morții.   De vei zice în inima ta: Cum vom cunoaște Cuvăntul pe care nu-l grăiește Domnul?   Dacă proorocul vorbește în numele Domnului, dar Cuvântul acela nu se va împlini și nu se va adeveri, atunci nu grăiește Domnul Cuvântul acela, ci-l grăiește proorocul din îndrăzneala lui; nu te teme de el” (Deut.18, 20-22).

De aici se vede limpede că, criteriul de judecată a lui Dumnezeu, după care putem califica pe cineva drept prooroc este verificarea împlinirii proorociilor rostite de acesta. În cazul Societății Martorii lui Iehova proorociile lor le avem publicate în revistele:,,Turnul de Veghe’’ și ,,Treziți-vă’’. Iată câteva dintre ele:

,,Într-adevăr, așteptăm evenimente mari, pe care trebuie să le mărturisim, ceea ce și facem: în decurs de 26 de ani, toate conducerile existente vor fi distruse și vor dispărea.  În concordanță cu adevărul biblic, socotim și credem că sfârșitul acestei lumi și instituirea Împărăției lui Dumnezeu vor avea locîn anul 1914’’. (,,Timpul este aproape (,,Studiul Bibliei’’, Vol II), Societatea Turnul de Veghe, 1889 (editia 1908), pag. 98, 99 (vezi și pag. 62-64)’’).

 ,,Întreg poporul  Domnului a privit înainte către 1914 cu aşteptări pline de bucurie. După  venirea și trecerea acelui an, au rămas multe dezamăgiri, amărăciuni şi dureri, iar poporul Domnului s-a ruşinat foarte tare. Ei au fost ridiculizaţi îndeosebi de clerici şi de aliaţii lor, s-a arătat cu degetul înspre ei cu dispreţ pentru  că spuseseră multe despre anul 1914 şi de ceea ce  urma să se implinească, însă ‘profeţiile’ lor nu s-au împlinit.’’ (Cartea Lumina, vol.I, pag 194., publicată de Societatea Turnul de Veghe  in 1930.

Deoarece  anul 1914 a trecut în liniște la fel ca și anii precedenți, Ruterford, președintele Societății, schimbădata evenimentului pentru mai târziu. În cartea sa ,,Taina împlinită’’, scria:  ,,Data amintită în comentariile făcute la Apocalipsa:1 arată că subjugarea Iudeii nu s-a făcut pe deplin în ziua de Paști, în anul 73 și judecând scripturile de mai înainte,  Primăvara anului 1918 va fi pentru creștinism o groază și mai mare decat cea din toamna anului 1914. Privește încă o dată tabela de împărțire din ,,Studiul Scripturilor’’, Vol 2, pag. 246, 247; înlocuiește 37 cu 40 și 70 cu 73 și 1914 cu 1918, și noi credem că cele spuse sunt adevărate și se vor îndeplini’’.

Așa cum proorociile nu s-au împlinit în anul 1918, ele au fost schimbate pentru  anul 1925, iar mai apoi pentru 1975.

Începând cu anul 1940 publicaţiile Turnului de Veghe  au înfăţişat cuvintele lui Iisus Hristos—„Adevărat vă spun că această generaţie nu va trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri “— ca începând să aibă loc din 1914. S-a vorbit despre „generaţia anului 1914“ şi s-a arătat că se referă la perioada în care urma să aibă loc împlinirea finală a ,,profeţiilor zilelor din urmă’’şi urma să fie instaurată noua ordine.

Punctul de vedere susţinut în anii 40 a fost că „această generaţie “acoperă o perioadă de circa 30-40 de ani. De aici a reieşit insistenţa constantă referitoare la scurtimea extremă a timpului rămas. Mai puteau fi coroborate cel puţin câteva exemple biblice (vezi, de exemplu, Numerele 32:13).

Însă, începând cu anii ’50 perioada de timp oferită de această definiţie a expirat. În consecinţă era nevoie de aplicarea unei „întinderi“, astfel că în Turnude Veghe din 1 septembrie 1952 (engl.), paginile 542 şi 543, definiţia a fost schimbată şi, pentru prima oară, perioada de timp pe care o acoperă o „generaţie“ a fost definită care prezentând o întreagă viață de omdeci nuţine doar 30 sau 40 de ani, ci70, 80 sau chiar mai mulţi ani.

Oare cum a reușit conducerea organizației să se prefacă că nu vede în proorociile pentru anul 1975 speculații identice cu cele precedente, susținând că ele ar fi un adevăr important pentru viață? Revista lunară ,,Slujirea împărătească’’ îi îndemna pe oameni să lase serviciile, să vândă casele și să folosescă acești bani în scopul propovăduirii în decursul timpului scurt ce mai rămăsese ,,Da, sfârșitul acestui sistem este foarte aproape! Oare aceasta nu e un motiv să intensficăm activitatea noastră? Primim informații de la frații noștri, care și-au vândut casele și averea lor, cu scopul să-și dedice timpul scurt care le-a mai rămas slujirii pionerești. Într-adevăr, este o cale minunată de a-l folosi astfel. („Slujirea împărătească, mai, 1974, pag.3).

Despre astfel de prooroci ne atenționa Mântuitorul atunci când zicea: ,,Feriți-vă de prooroci mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori (Mt. 7.15).’’

–––––––––––––––––––––––––––

Cu toate că atunci când folosim termenul de prooroc, oamenii au în vedere pe cel care prezice viitorul, sensul acestui cuvânt este mult mai larg, însemnând și pe cel prin care vorbește Dumnezeu. Societatea Turnul de Veghe își atribuie și sensul cel din urmă,ba mai mult, afirmă că este singurul și exclusivul canal de comunicare a lui Dumnezeu cu oamenii: ,,Dumnezeu Iehova s-a îngrijit de organizația sa vizibilă, de ,,robul său prudent şi înțelept’’, făcând-o aleasă după duh. Atâta timp cât noi nu suntem în legătură cu acest canal de comunicare, întrebuințat de Dumnezeu, noi nu vom avea nici un progres în viață, indiferent cât de mult citim Biblia,, (Turnul de Veghe, din 1 decembrie 1981, pag 27).

Multe grupări religioase își schimbă cu timpul doctrina și practica de slujire. Schimbarea este inevitabilă și se datorează pe de o parte influențelor sociale, culturale și politice, iar pe de altă parte noilor lideri ai sectei, care vin cu o viziune diferită. Societatea Turnul de Veghe afirmă că modificările lor nu sunt rezultatul acestor factori trecători. Însuși ,,Dumnezeu nedescoperă ,,o noua lumină’’ sau ,,noi adevăruri’’ prin ,,Canalul Său de comunicare’’. Astfel, Martorilor de rând li se amintește permanent că ei ,,trebuie sa meargă înainte, într-un pas cu Organizația lui Iehova’’ (Turnul de Veghe din 1 iunie 1967, pag 335).

Dacă Organizația Turnul de Veghe ar fi fost într-adevăr canalul de comunicare al lui Dumnezeu, tipul modificărilor la care este supusă învățătura ei s-ar fi deosebit de modificările specifice organizațiilor pământești; ar fi lipsit schimbările de la vechi la nou și de la nou la vechi. Dacă astăzi, în urma alegerilor, partidul democraților ar trebui să părăsească posturile înalte din parlament, locul lor fiind preluat de republicani, ei vor pleca, dar după câțiva ani se vor reîntoarce pe aceleași locuri.

     Atunci însă, când luăm calea cunoașterii voii neschimbătoare a lui Dumnezeu, progresul va merge totdeauna înainte. Dumnezeu nu va emite prin canalul său ,,noi adevăruri’, dacă ele vor contrazice ,,adevărurile din trecut’’.

Turnul de Veghe ia în calcul aceste aspirații și însăși mărturiseste:

,, Atunci cândnoi vom urma oamenilor, nu vom mai fi noi înșine. Nu presupune îndoială faptul că o idee omenească poate să contrazică altă idee omenească și acea idee care acum un an, doi sau șase era socotită lumină, acum să fie considerată întuneric. Fiind numai împreună cu Dumnezeu, vom fi scutiți de aceste schimbări, vibrații, pentru că la Dumnezeu nu există umbrăde schimbare. De aceea, a fi împreună cu El, înseamnă a fi împreună cu adevărul. Orice cunoaștere sau lumină ce provine de la Dumnezeu trebuie să fie la fel ca și autorul ei – neschimbabilă. O nouă viziune asupra adevărului nu va contrazice niciodată vechiul adevăr. Noua lumină nu va exclude niciodată pe cea ,, veche’’, ci o va completa.’’ (Turnul de Vegheal Sionului, februarie 1881, pag. 3.)

Дэвид А. Рид. Как спасти вашего близкого из Сторожевой Башни

Un articol tradus din l. rusă de Pr. Sergiu Rotari, misionar creştin ortodox în Spania.

Va urma…

Contact Form Powered By : XYZScripts.com