ADMITEREA 2022 – 2023, la școlile teologice din Republica Moldova - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

ADMITEREA 2022 – 2023, la școlile teologice din Republica Moldova

9:54, marți, 26 iulie, 2022 |

26ADMITEREA la SEMINARUL  TEOLOGIC ORTODOX

     Admiterea la Seminarul Teologic Ortodox se face prin concurs, pe baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei și cercetării al Republicii Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei.

     Seminarul Teologic Ortodox – instituţia de învăţământ secundar general care asigură elevilor o pregatire de cultură generală şi teologică de bază, necesare pentru continuarea studiilor de învăţământ superior la specialităţile umanistice şi cele teologice. Învăţământul liceal se organizează ca învăţământ de zi, durata studiilor fiind de 3 ani (clasele X-XII), în bază de contract (cu taxă).

  Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoareleacte:

 1. Cerere (model eliberat de instituție);
 2. Actul de studii cu anexa respectivă (original+xerox);
 3. Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 4. Buletinul de identitate sau adeverința de naștere (cei care n-au vârsta de 16 ani) (original+xerox);
 5. Adeverinţa de botez (original+xerox);
 6. Copia buletinelor de identitate a parinților .
 7. 2 fotografii 3×4.
 8. Adeverință  medicală;
 9. Autobiografia;
 10. Taxa de admitere;
 11. Contract de studii – încheiat la instituție.

Testarea prevede:

 • Muzica bisericească
 • Intonarea unui cântec bisericesc, pentru aprecierea calităţilor vocale;
 • Verificarea dicţiei: rostirea pe de rost a unei rugăciuni.
 • Studii biblice.

ADMITEREA la

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

LA SPECIALITATEA: TEOLOGIE PASTORALĂ

 

Se admit persoanele cu studii medii şi absolvenţi ai Seminarelor de Teologie Ortodoxă sau Liceelor (BAC) – durata studiilor este de 4 ani;

Studiile sunt în bază de contract (taxă de şcolarizare). Forma de studii: secţia ZI şi Frecvenţă Redusă.

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de instituție);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Adeverință medicală;
 • Actul de studii (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Polița de asigurare medicală (pentru persoanele care o dețin);
 • Taxa de admitere;
 • Contract de studii – încheiat la instituție.

 

Perioada de admitere: 18 iulie – 25 august 2022.

Orar de lucru a comisiei de admitere:  Luni-Vineri între orele 9:00 – 16:00 

Convorbirea cu abiturienții v-a avea loc  la data de 25.08.2022, ora 10:00. 

Informații adiționale cu privire la contractul de studii se oferă la telefon.

 

Informaţii cu privire la ADMITERE:

Republica Moldova

mun. Chişinău, str. Ismail 46

tel. (+373 22) 54 28 70

Viber/WhatsApp +37369533990

Sursa: http://teologie.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com