Header image

Anunț! Drumul crucii, drumul pătimirii şi mântuirii neamului omenesc

10:39, joi, 20 martie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , ,

Preacuvioși şi Preacucernici părinţi,

iubiţi fraţi şi surori în Domnul

    Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, parcurgem treaptă cu treaptă urcuşul duhovnicesc spre marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Dar pentru a ne bucura de taina Învierii lui Iisus Hristos, trebuie neapărat să trăim cu intensitate taina pătimirii şi Răstignirii Mîntuitorul, căci taina crucii ne descoperă taina Învierii, iar taina Învierii este pătrunsă de taina crucii. În vinerea din săptămâna a VII-a a Postului Mare, întreaga Biserică şi creaţie îşi amintesc de îndelung-răbdarea şi bunătatea Domnului Iisus Hristos faţă de toţi oamenii, adică iubirea Sa mai tare decât suferinţele chinurilor şi decât durerile morţii pricinuite de oameni. Sinaxarul zilei ne arată că în Sfânta şi  Marea Vineri se face pomenirea Sfintelor şi Mântuitoarelor şi Înfricoşătoarelor Patimi ale Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirele peste faţă, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa şi, înainte de toate, crucea şi moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi.

        Pentru a comemora toate aceste patimi suferite de Iisus Hristos, Arhiereul Cel veşnic, creştinii au instituit la Ierusalim acel pelerinaj spre Golgota numit Via Dolorosa. Acesta se începea de la Tribunalul lui Pilat, din partea cea mai de jos a oraşului, şi continua până la Golgota. Evenimentul parcurgerii acestui drum este unul dintre momentele culminante din viaţa Mântuitorului Hristos.

   Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, pe data de 18 Aprilie 2014, ora 10.00, în oraşul Nisporeni se va face un pelerinaj care va comemora acea cale pe care a parcurs-o Hristos, pentru a ne reaminti patimile pe care le-a suferit Hristos şi pentru a ne împărtăşi de taina crucii suferinţei şi învierii pe care a purtat-o Hristos.

   Punctul de unde va porni Prea Sfinţitul PETRU, înconjurat de preoţii şi creştinii veniţi la această procesiune, va fi centrul oraşului Nisporeni şi va continua calea până la chiscul ostaşului, unde se află mănăstirea cu hramul ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare” şi ,,Crucea Neamului”. Parcurgând acest drum al suferinţei, vom învăţa să ne deschidem sufletul pentru ca Hristos Domnul Cel Răstignit, cu prezenţa Sa nevăzută, dar reală, să ne dăruiască şi nouă putere duhovnicească de a birui răutatea cu bunătatea, şi păcatul cu sfinţenia.

    În felul acesta pelerinajul îşi îndeplineşte sensul lui profetic: Aceste adunări ale unui popor care mărturiseşte credinţa sa simbolizează şi inaugurează adunarea multiplă a neamurilor, anunţată în ultimile capitole ale cărţii lui Isaia şi marile vedenii ale Apocalipsei. De la Avraam încoace toţi oamenii credinţii sunt de alfel pelerini, mergând prin pustie către ţara făgăduinţei; puţin câte puţin ei îşi dau seama că Hristos îi însoţeşte pe cale şi îi invită să-L recunoască în ,,frângerea pânii” (Luca 24, 35). Acest drum este un pelerinaj spre Dumnezeu, un pelerinaj spre Golgota, o cale spre Înviere. În acest pelerinaj Dumnezeu şi omul se caută reciproc şi se întâlnesc în mod spontan şi misterios, de aceea şi Prea Sfinţia Sa ne îndeamnă pe toţi clericii şi credincioşii de a ne întâlni cu Hristos atât în rugăciunile de la sfintele altare cât şi în cadrul acestui pelerinaj al crucii şi Învierii.

     La acest pelerinaj sunt invitaţi să ia parte toţi preoţii şi creştinii din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni cât şi din alte locuri ale ţării. Preoţii şi creştinii care doresc să ia parte la acest pelerinaj sunt rugaţi să ia cu ei cruci în mâini sau chiar mai mari pentru a le pune pe spate, ca purtându-le în mâini îşi vor aduce aminte de crucea lui Hristos,  care este puterea de viaţă făcătoare.

     Vă rugăm să participaţi câţi mai mulţi creştini urcând cu crucea în mâini sau în spate acel deal al Golgotei numit şi Via Dolorosa, şi participând să ne reamintim de acele patimi de viaţă dătătoare.

Acest eveniment se petrece la inițiativa și cu binecuvîntarea Ierarhului nostru, deja al II-a an consecutiv.

   Pentru informații suplimentare contactați-ne la numărul de telefon:

    0-693-68-470 – Monahia ANIMAISIA (Cernea), Stareța mănăstirii ,,Sfîntul Voievod Ștefan cel Mare” din orașul Nisporeni.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com