Header image

ANUNȚ! În perioada 10-11 mai va avea loc Seminarul Metodologic Republican „Şcoala, Biserica și Comunitatea: parteneriat pentru educaţie”, Ediţia a VII-a

11:45, joi, 10 mai, 2018 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Seminarul Metodologic Republican „Şcoala, Biserica și Comunitatea: parteneriat pentru educaţie”, Ediţia a VII-a: Strategii didactice de valorizare a spiritului responsabilităţii faţă de generaţia în creştere în cadrul lecțiilor de religieva avea loc în zilele de 10-11 mai 2018 în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, mun. Chișinău. La seminar sunt invitaţi inspectorii şcolari din eparhii, metodiştii din protopopiate şi profesorii de religie din mun. Chișinău. Vă rugăm să contactaţi specialistul din Direcţia Educaţie responsabil de predarea religiei, pentru a vă deplasa împreună la seminar.

AGENDA

Seminarului metodologic republican „Şcoala, Biserica şi Comunitatea: parteneriat pentru educaţie” Ediţia a VII-a, 10-11 mai 2018

Ediţia a VII-a:

Strategii didactice de valorizare a spiritului responsabilităţii faţă de generaţia în creştere în cadrul lecțiilor de religie în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării / Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE) / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) Chişinău

10 mai 2018

Locaţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, mun. Chişinău

830–900Înregistrarea participanţilor.

SESIUNEA I-i: 900–1130: Şedinţă în plen (Sala de festivităţi)

Binecuvântarea Seminarului

900–915: Biserica în raport cu educaţia morală a generaţiei în creştere.

 PS IOAN, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove.

915–925: Cuvânt de salut.  Angela CUTASEVICI, secretar de stat în domeniul educației.

925–940: Deziderate actuale de predare a religiei în şcoală.

Corina LUNGU, specialist principal la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

940–1000: Titlu rezervat.  Dr. hab., prof. univ. Lilia POGOLŞA, director IŞE.

1000–1015: Titlu rezervat. Dr. în şt. ped. Nelea GLOBU,  şef sector „Parteneriate Educaţionale”, IȘE

1015–1115: Specificul educaţiei religioase în protopopiatele Episcopiei Chişinăului.

Veaceslav IORDACHESCU, drd. USM, inspector şcolar în Episcopia Chişinăului, prof. religie Gimn. 31, Chişinău;

Prot. Iulian RAŢĂ, drd. USM, metodist în protopopiatul Orhei,

prof. de religie gimn. Lucașeuca, LT „O. Ghibu”, Orhei;

Diacon Ioan SCUTARU, metodist în protopopiatul Ialoveni, prof. de religie LT Costeşti;

Prot. Ioan NOVAC, metodist în protopopiatul Drochia, prof. religie LT „M. Eminescu”, Drochia.

1115–1130: Din experienţa tinerilor profesori de religie.

Preot Nicolae GOREANU, prof. religie LT „Elena Alistar”, mun. Chişinău.

şi Gimnaziul Cobusca Nouă, Anenii Noi.

1130–1200: PAUZĂ DE CAFEA

SESIUNEA a II-a: 1200–1400  MESE ROTUNDE (la alegere)

Masă rotundă: „Proiectarea orei de Religie din perspectiva specificului comunitar. Racordarea conţinuturilor curriculare la problemele societăţii”Aula 414

MODERATORI: Dorin POPA, DGETS, Chişinău;

Veaceslav IORDACHESCU, drd. USM, prof. religie, inspector şcolar în Episcopia Chişinăului;

Nadejda BUTNARI, drd. USM, lector universitar USM;

Victoria CAPTARI, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie în cadrul A.O. Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale.

Masă rotundă: „Modulul Reproducerea şi familia sănătoasă în contextul Curriculumului Educaţie pentru sănătateAula 412/Sala de festivități.

MODERATORI: Rodica COMENDANT, dr. în medicină, conf. univ., director la Centrului de instruire în domeniul sănătății reproductive, medic obstetrician-ginecolog;

Prot. Sergiu BOLDIRESCU, drd. IŞE, şef al Direcţiei metodice a Mitropoliei Moldovei;

Prot. Octavian MOȘIN, dr. conf. univ. IȘE;

Ieromonah Savatie BAŞTOVOI, scriitor.

3) Masă rotundă: „Formarea virtuţilor prin valorificarea textului biblic în cadrul orei de Religie”. Aula 314

MODERATORI: Prot. Iulian RAŢĂ, drd. USM, prof. religie LT „O. GHIBU”, Orhei, metodist în protopopiatul Orhei; arhim. IOV, drd. UBB Cluj-Napoca;

Sergiu CRUDU, drd. UBB Cluj-Napoca

1400–1500 : PRÂNZ. Cazare la căminul IŞE

SESIUNEA A III-A: 1500–1730  CLUB DE DISCUŢII CU LANSĂRI DE CARTE

Vizitarea expoziţiei de carte ortodoxă.

1500 – 1630Tema: Cărţi care schimbă vieţi.

MODERATORI: ieromonah Savatie BAŞTOVOI; Octavian MOȘIN, dr., conf. univ. IȘE;

prot. Vasile CIOBANU; Angela LEVINŢA, redactor coordonator la Editura „Cuvîntul-ABC”.

1630 – 1730 Tema: Despre arta comunicării profesorului de religie în şcoală şi în comunitate.

MODERATORI: Liuba PLEŞCA, directorul LT„Meșterul Manole” s. Sălcuța, r-nul Căușeni;

Prot. Sergiu BOLDIRESCU, drd. IŞE, şef al Direcţiei metodice în cadrul Mitropoliei Moldovei;

Prot. Nicolae JELIHOVSCHI, profesor de religie LT„Meșterul Manole” s. Sălcuța, r-nul Căușeni

11 mai 2018  

SESIUNEA a IV-a: 830–1030: ORE PUBLICE (după culoarea mapei metodistului din protopopiat)

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, clasa a III-a, prot., prof. Dumitru TOLICO (str. Varşovia 2) roșu

Liceul Teoretic „George Meniuc”, clasa a IV-a, prot., prof. Aviv ŢIMBALIUC (str. Albișoara 84) galben

Liceul „Hyperion”, clasa a VIII-a, preot, prof. Vasile MANICA (str. Cartuşa 3) albastru

Gimnaziul nr. 31, clasa a IX-a, prof. Veaceslav IORDACHESCU (Șoseaua Muncești 400) verde

1130 – 1330 Sala de festivități

Master class: Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opţionale.

MODERATOR: Doctor  în pedagogie Svetlana NASTAS, IŞE

(Gr. 1, mapă roșu – aula 314; Gr.2, mapă galben – 414; Gr.3, mapă albastru – 311; Gr.4, mapă verde – 412)

1330 – 1400: PRÂNZ

1400 – 1430 Evaluarea seminarului. Înmânarea certificatelor de participare.

MODERATORI: PS IOAN, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove;

Dr. hab., prof. univ. L. POGOLŞA, director al IŞE;

Sergiu BOLDIRESCU, drd. IŞE, şef al Direcţiei metodice în cadrul Mitropoliei Moldovei, prof. religie; Angela LEVINŢA, sef al cabinetului metodic în cadrul Mitropoliei Moldovei;

Veaceslav IORDACHESCU,  drd. USM, prof. religie, inspector şcolar în Episcopia Chişinăului.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com