Header image

Arhimandrit Anatolie Tihai, Misionar în Japonia

19:17, duminică, 16 septembrie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , ,

În a doua jumătate a sec. 19, Ortodoxia dintre Prut şi Nistru, a dat muncitori de seamă pe ogorul misiunii ortodoxe universale.

Aici muncitorul cel mai devotat al cauzei, a fost fără nici o îndoială vrednicul de pomenire arhimandritul Anatolie Tihai.

Originar din Basarabia stăpânită de imperiul rus, din satul Tărăsăuţi, judeţul Hotin, arhimandritul Anatolie, până la călugărie – Alexandru, şi-a consacrat viaţa şi puterile scopurilor misiunii. Şi-a făcut studiile la Seminarul Teologic din Chişinău. Fiind în secţia mijlocie a seminarului, tânărul Alexandru a părăsit şcoala şi fără ştirea părinţilor, a pătruns la muntele Athos unde în 1865, s-a călugărit la mănăstirea Zografu.

Întorcându-se la Chişinău, a isprăvit Seminarul Teologic, iar pe urmă şi Academia Teologică din Kiev. Aflând despre starea grea a misiunii ortodoxe din Japonia, părintele Anatolie, absolvind Academia, a plecat  misionar în Japonia.

Misiunea Ortodoxă în Japonia începută în anul 1861, de către viitorul arhiepiscop şi luminător a Japoniei – Nicolae Kasatkin, nu poate fi închipuită fără de ajutorul  şi sprijinul tovarăşului său de apostolat, arhimandritul Anatolie Tihai, care în  anul 1872 a sosit pe pământurile Japoniei la Hakodate.

În localitatea Hakodate, părintele arhimandrit Anatolie a obţinut rezultate bune în câmpul misionar, aşa încât, la puţin timp se mută la Osaka, organizând un nou centru misionar cu biserică, cu casă misionară şi şcoală catehetică. Apoi părintele Anatolie se mută la Tokio, alături de Nicolae Kasatkin.

După douăzeci de ani de rodnică muncă misionară, credinţă şi devotament faţă de Dumnezeu şi Biserica Ortodoxă, în anul 1893, arhimandritul Anatolie trece la cele veşnice.

Bibliografie :.

Popovschi Nicolae, Istoria Bisericii din Basarabia, Chişinău, editura Museum, anul 2000, pag. 224; „Trudî…”, IX, pag.159-160.Leb Ioan Vasile, Biserica în Acţiune, Cluj-Napoca, editura Limes, pag. 128.

A scris Mihail BORTĂ,

masterand la Universitatea Babeş-Bolyai, secţia istorice-practice.

5.09.2007

Contact Form Powered By : XYZScripts.com