Header image

Arhimandritul Ermoghen (Adam) – nouă decenii de la naștere

10:35, joi, 8 august, 2019 | Cuvinte-cheie:

Părintele Profesor Arhim. Ermoghen (Adam), renumit specialist în Liturgică, a fost un dascăl erudit, un om onest și un teolog mărturisitor. La 6 august regretatul părinte ar fi împlinit 90 de ani de la naștere.

A fost o fire harnică şi ordonată, un om de aleasă cultură, corect până în măduva oaselor și luptător pentru dreptate. Este cel care a suferit pentru credință în anii prigoanei comuniste și unul dintre cei mai erudiți profesori şi teologi autohtoni din ultimele decenii.

Părintele Ermoghen a însemnat mult pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău, dar și pentru învățământul academic teologic în general, precum şi pentru capelele studențești ”Întâmpinarea Domnului” și ”Sf. Trei Ierarhi” din capitală, fiind duhovnicul teologilor peste două decenii.

Părintele profesor acoperă un domeniu vast de preocupări, depășind cadrul inițial al formării sale de liturgist și reușind o abordare interdisciplinară a unor domenii teologice variate. Specificul cercetării sale teologice îl constituie particularizarea unor secvențe concrete, investigate cu acrivia științifică a detaliului minuțios explorat, pentru a oferi cele mai înțelepte soluții unor situații adeseori generatoare de controverse, confuzii sau dezbinări.

Părintele Ermoghen încearcă să uniformizeze tipicul bisericesc, să pună pe note principalele cântări liturgice, să răspundă la cele mai diverse întrebări ale creștinilor de astăzi.

Însă înainte de a fi profesor, a fost un monah trăitor. Zilnic stătea ore întregi îngenuncheat în fața proscomidiarului și scotea părticele pentru mii de suflete care l-au rugat să îi pomenească în sfintele rugăciuni. Își amintea toți, de la părinții ce i-au dat viață, până la dascălii, prietenii, colegii și toată suflarea creștinească cu care a comunicat măcar o dată în viață.

Părintele rămâne a fi modelul slujitorului autentic, care s-a consacrat și a fost smerit lucrător în toate ascultările încredințate de către arhipăstorii locului.

Astăzi părintele este viu în conștiința celor cărora le-a fost profesor și duhovnic, iar modesta noastră mulțumire și recunoștință stă în pomenirea lui la fiecare slujbă.

Astfel, în dimineața zilei de 6 august, aflându-ne în pelerinaj la Mănăstirea Japca, câțiva slujitori și cercetători, am înălțat rugăciuni pentru veșnica odihnă cu drepți a scumpului nostru îndrumător spiritual – Arhim. Ermoghen.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Semnează prot. Octavian Moșin,

din partea celei de-a V-a promoții a Academiei Teologice și a enoriașilor capelei ”Întâmpinarea Domnului”

Anii 2002-2003 la capela universitară proaspăt hirotonitul pr. Octavian Moșin alături de Arhim. Ermoghen.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com