Header image

Asigurarea cu materiale didactice a disciplinei Religie: cultul ortodox în anul de studii 2012-2013

Introducerea religiei ca disciplină opţională de învăţământ a determinat elaborarea programelor școlare și a manualelor în conformitate cu cerinţele
Curriculumului modernizat. În februarie 2011, Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chiţinăului și al Întregii Moldove, a binecuvântat elaborarea manualelor de religie, cultul ortodox pentru clasele I–VI.

Editarea și difuzarea manualelor au fost realizate de Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a fost instituit prin Hotărârea nr. 4 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova din 28 octombrie 2012.

Majoritatea manualelor au fost răspândite prin centrele eparhiale, protopopiate și parohii, care și-au asumat cheltuielile, astfel elevii primind manualele gratis. Anul de studii 2012-2013 a fost un an de pilotare a manualelor de religie pentru clasele I-VI, un an pe parcursul căruia au fost acumulate obiecţii, avize, sugestii cu privire la conţinutul lor. În acest răstimp, manualele au fost supuse unor recenzii teologice realizate de specialiștii Departamentului Studii al Mitropoliei Moldovei și de către profesorii Seminarului Teologic și ai Academiei Teologice Ortodoxe din Moscova.

Avizele au confirmat următoarele: conţinutul manualelor corespunde învăţăturii dogmatice și canonice a Bisericii Ortodoxe. În prezent, Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a pregătit documentele necesare pentru a propune Ministerului Educaţiei manualele de religie, cultulortodox spre a fi avizate. De asemenea, în această perioadă a fost elaborat manualul de religie pentru clasa a șaptea, în proces de lucru se află manualele pentru clasele a VIIIa și a IX-a. Pentru școlile alolingve a fost realizată traducerea curriculumului la religie și a manualelor pentru clasele I, III și IV.

Pe parcursul anului de învăţământ, s-a constatat că una dintre problemele majore în predarea disciplinei este lipsa materialelor didactice care ar ajuta profesorul de religie în proiectarea didactică. Despre acest fapt mărturisesc și numeroasele adresări din partea profesorilor de religie cu rugămintea de a fi asiguraţi cu literatură metodică la disciplină.

Ţinând cont de aceste solicitări, pentru noul an de studii ne-am propus elaborarea și editarea recomandărilor metodologice la disciplina Religia. Este
pregătit pentru tipar Ghidul profesorului de religie pentru clasa a V-a. Acesta conţine proiecte didactice însoţite de o serie de mijloace instrucţionale: fișe, chestionare, citate din scrierile Sfinţilor Părinţi, jocuri didactice, metode in teractive de predare. Cadrul de învăţare Evocare, Realizare a sensului, Reflecţie şi Extensie (ERRE) este propus ca o formă unică de organizare a proiectării didactice. Portofoliul metodic este alcătuit în stilul didacticii active şi constructive.

Proactivitatea, metodele interactive de grup, cooperarea sunt repere dominante în prezentul ghid. În speranţa că manualele de religie sunt de un real folos în predarea disciplinei, mulţumim tuturor celor care ne-au încurajat şi ne-au sprijinit în elaborarea, tipărirea şi difuzarea lor, în mod special Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, episcoplior, protopopilor, preoţilor, specialiştilor responsabili de predarea religiei DRETS şi tuturor persoanelor care au contribuit ca lumina Evangheliei să pătrundă în instituţiile şcolare.

Liliana Creţu,
autor de manuale, formator

Contact Form Powered By : XYZScripts.com