Bătrânul cărturar și tînărul mitropolit: Bartolomeu Valeriu Anania - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Bătrânul cărturar și tînărul mitropolit: Bartolomeu Valeriu Anania

11:59, miercuri, 8 iulie, 2020 | Cuvinte-cheie: ,

Cel mai recent volum publicat la Editura Renașterea de Părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, e dedicat mitropolitului Bartolomeu și cuprinde alocuțiuni sau texte, variate ca tematică și prezentate cu diferite prilejuri, prin care surprinde câteva din ipostazele ierarhului clujean: arhiereu, cărturar, teolog, om al cetății, părinte duhovnicesc.

„Cartea despre Mitropolitul Bartolomeu «am scris-o cu iubire, fiindcă l-am iubit». Aceste cuvinte care le parafrazează pe cele ale Înaltpreasfințitului Bartolomeu Valeriu Anania însuși, referindu-se la Arghezi și V. Voiculescu, în simplitatea lor esențială, pot să spună mai adevărat decât oricare altele de ce și cum a scris Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru cartea de față. Faptul că l-a iubit cu cea mai gingașă și lucrătoare iubire filială, îl dovedește deplin această reușită încercare de a-i cuprinde personalitatea complexă și de a împărți cu cititorul bucuria unei întâlniri deloc întâmplătoare. […] Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, în vremea când era vrednic stareț al Mânăstirii Nicula, timp de aproape nouă ani, a trăit sub același acoperiș cu Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu, a luat deseori masa cu el, l-a însoțit în călătorii și la evenimente, a fost părtaș la ceea ce-a clădit și trăit, i-a ascultat cuvintele-mărturie a ceea ce a fost și, mai mult, i-a primit cu credință și uimire frământările de ctitor și de creator. În căutarea echivalențelor pentru tălmăcirea/diortosirea Bibliei, a vorbelor potrivite în alcătuirea pastoralelor ori ale dezbaterii teologice, «atelierul biblic» – și, curând, noua reședință de la Mânăstirea Nicula, aflăm din carte –, i-a fost Mitropolitului și scriitorului, cea de a doua casă, unde petrecea poate mai bine de jumătate din timp, timp de trudă și lumină. Mai apoi, din 2009, când Părintele Arhimandrit Dumitru a devenit exarh al Mânăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, l-a secondat, la Cluj, în activitatea bisericesc-administrativă. […] Ca unul ce a văzut manuscrisele Înaltpreasfințitului Bartolomeu, pe care Mitropolitul i le-a încredințat spre păstrare, la Nicula, Părintele Dumitru știe că, după Memorii, File de jurnal ori alte mărturisiri în dialog publicate, nicio pagină de memorialistică scrisă nu a rămas neîncredințată luminii tiparului. Au rămas însă destule foi albe spre a fi continuate…”. (Lect. univ. Diana Moțoc)

Sursa: https://www.facebook.com/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com