Header image

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, or. Chişinău

13:42, luni, 19 noiembrie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , ,

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fost о biserică a comunităţii ortodoxe de rit vechi rus, care a aderat la orientarea de unire cu biserica oficială. Baza acestei uniri a fost pusă în 1781 laMoscova.

Ca parohie a fost intemeiată in anul 1872, pe strada Bulgară (Drăgălina) 49, apoi în casa nr.17 din aceeaşi stradă.

In 1883 a fost obţinută permisiunea de a se construi о biserică din piatră, pictată de meşterul iconar Condrat Sidenco. Este finisată in 1892 cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Sfinţirea bisericii a avut loc la 22 octombrie 1892.

In 1943 sînt efectuate lucrări de reparaţie, executate conştiincios de meşterul I. Scoarţă.

In perioada regimului totalitar de după război, biserica a avut mult de suferit. Cu pericolul de a fi inchisă totuşi la 1 aprilie 1948 a fost emisă inţelegerea privind funcţionarea bisericii „A M D” iar enoriaşii işi asumau responsabilităţi enorme. Printre cei mai activi enoriaşi putem menţiona pe: Iancovschi Chiril, Nicolaeva Efrosinia, Rebenja Filip, Condrea Timofei, Ţurcan Natalia, Elaşcu Gheorghe ş.a.

Anii ’60 au fost cei mai tragici. La 5 septembrie 1963 clădirile bisericii sunt date Academiei de Ştiinţe pentru diferite scopuri, inclusiv Filarmonicii de Stat.

Pe lîngă biserică a funcţionat о şcoală de copii, acum Şcoala Duminicală. Biserica a fost restaurată la începutul anilor ’90 ai sec. XX, iar prima slujbă (Te-Deum de mulţumire cu Sfinţirea Apei şi locaşului) a fost savîrşită abia la 8 ianuarie 1991. Mobilierul din interior a fost lucrat de о echipă de meşteri populari din Romania sub conducerea d-lui Vasile Cozma.

Motivele decorative sunt stemele istorice ale Ţării Moldovei – capul de bour şi ale Ţării Româneşti – corbul, ornamentele conţinînd frunza de stejar cu ghindă.

Actualmente biserica funcţionează in cadrul Mitropoliei Moldovei, avind statut de parohie consolidată prin faptul, ca şi-a construit ca filială о capelă cu hramul „Sf. Apostol Luca” lingă Spitalul Clinic Republican.

Adresa Bisericii: str. Bulgară 21, or. Chişinău, tel: (+37322)27-66-06;

Contact Form Powered By : XYZScripts.com