Biserica "Înălţarea Domnului"- "Sfânta Vinere", Chişinău - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Biserica „Înălţarea Domnului”- „Sfânta Vinere”, Chişinău

16:36, miercuri, 31 octombrie, 2012 |

Biserica Sf. Vineri – Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Scurt istoric:

Prima biserică a apărut pe acest loc în 1807, ridicată de comunitatea bulgarilor, aşezaţi aici de curând. Devine neîncăpătoare şi în 1813 s-a intenţionat construcţia celei de-a doua biserici (viitoarea Sf. Gheorghe).

În anul 1821, în Basarabia de atunci a avut loc о secetă nespusă şi în urma arşiţei biserica din lemn „Sf. Nicolae” a ars. Oamenii credincioşi din cele patru mahalale au hotărît să construiască pe locul fostei biserici „Sf. Nicolae” о nouă biserică din piatră.

Cu binecuvîntarea Mitropolitului Basarabiei şi al Hotinului Gavriil Bănulescu-Bodoni, locaşul a fost finisat în anul 1830 şi sfinţit de Arhiepiscopul de Chişinău, Dimitrie Sulima.

Biserica „Înălţarea Domnului” construită în formă de corabie, se mai numeşte şi biserica „Sf. Vinere”. În biserica nou construită cu hramul „Înălţarea Domnului” în pronaos, s-a mai construit о capelă-paraclis cu hramul in cinstea Cuvioasei Parascheva, numită Vinerea, în care s-a plasat şi Icoana Maicii Domnului „Tuturor Scîrbiţilor”.

În anul 1940, în urma cutremurului, paraclisul din pronaos s-a prăbuşit.

Icoana Maicii Domnului „Tuturor scîrbiţilor” din acel paraclis este plasată în biserica mare, iar slujbele şi acele rugăciuni în zilele de vineri se săvîrşesc în continuare după cum este tradiţia bisericii „Sf. Vinere”.

În perioada interbelicâ, in 1936 a fost terminată pictura în biserica „Sf. Vinere”, pictură în ulei în stil neobizantin săvîrşită de renumiţii pictori ai acelui timp: Piscariov, Plămădeală, Neceaev, graţie strădaniilor preotului loan Bivol.

În anii 90 ai secolului XX, clădirile din apropierea de nord a bisericii au fost demolate în legătură cu prelungirea străzii V. Alecsandri, cea ce a contribuit la deschiderea vederii asupra bisericii, care s-a pomenit amplasată la colţul cartierului.

În anul 2002 cu grija protoiereului mitrofor Mihail Panas a fost terminată construcţia casei parohiale din ograda bisericii.

Adresa bisericii: or. Chişinău, str. Grigore Ureche 58, tel.: (+37322)54-22-47;

Contact Form Powered By : XYZScripts.com