Header image

Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, s. Răzeni, r. Ialoveni

22:33, marți, 17 decembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Adresa: s. Răzeni, r. Ialoveni

Hram:  Sf. Arh. Mihail și Gavriil

Preot paroh:  Moisei Țurcanu

Tel. de contact: 0-268-74-531;

mob. 0-694-35-826

Scurt istoric:

Deși la începutul vecului XIX, cînd abia s-a întemeiat satul Răzeni și avea numai cîteva case, neavînd încă biserică, oamenii mergeau la biserica din Gangura. După o scurtă perioadă de timp și la Răzeni, în 1818 la 28 decembrie mitropolitul Gavriil Bănulescu Bodoni a sfințit biserica și a dat blogoslovenie protopopului Ioann Dimitriu de la Buecani.

Cei dintîi preoți în sat au fost preotul Ioan Melega și preotul Arhip Sidorivici. Anastasie Neaga spune ”Biserica satului Răzeni are o arhitectură veche. Forma ei lungăreață cu clopotnița ce se înalță dinainte, deasupra pridvorului de lemn, ca și cum iesă din acoperiș, în chip de turn pătrat, ascuțit în sus, în vîrf, în care pe două bîrne atîrnă trei clopote cu preț de 450 ruble. E contruită de lemn, căptușită cu șindrile. Prestolul în ea e unul în cinstea Sfinților Voevozi Mihail și Gavriil.

Iconostasul bisericii pînă în anul 1865 a fost simplu, de scînduri, cu icoane de pictură veche, iar în anul 1866, în locul iconostasului vechi, s-a construit unul nou, cu un mare asortiment de ornamnete, sculptat și cu icoane de pictură nouă, odată cu care, s-a făcut în biserică și o reparație considerabilă, ce a constat în prefacerea ferestrlor, a tavanului și adăugirea la biserică a noului prodvor, și care au costat la un loc aproape două mii de ruble. Slujba Dumnezeiască se săvîrșește parte rusește, parte moldovenește”

De atunci și pînă acum biserica a primit un aspect mult mai frumos, datorită reparațiilor care s-au făcut. Aici vin oamenii pentru a-și găsi liniștea sufletească, pentru a primi un sfat de la duhovnicul lor. De sărbători lumea se adună pentru pomenirea celor petrecuți din viață, sau se roagă pentru sanătatea lor și a celor apropiați.

Citiți și articolul Semănatorul luminii de credință – preotul Gheorghe Josanu din Răzeni.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com